no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

آزمون خودپنداره بک | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

آزمون خودپنداره بک
pro
آبان ۵, ۱۳۹۶
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

آزمون خودپنداره بک


آزمون خودپنداره بک

 

:ویژگیهای پرسشنامه

پایایی:داراد

روایی:دارد

تفسیر ونمره گذاری :دارد

منبع:دارد

فرمت فایل:ورد وقابل ویرایش می باشد

 

:توضیحات داخل متن

آزمون خودپنداره بک

پرسشنامه خود پنداره یک را که شامل ۲۵ سوال می باشد

 

این آزمون دارای ۵ گزینه است که فرد باید خصایص خودش را با دیگران درجه بندی کند. درجه بندی خصایص عبارتند از : الف ) تقریبا از همه کسانی که می شناسم بهتر است  ب) از بیشتر کسانی که می شناسم بهتر است ج) مثل بیشتر کسانی که می شناسم د) از بیشتر کسانیکه می شناسم بدتر است هـ) تقریبا از همه کسانی که می شناسم بدتر است.

  1. شیوه نمره گذاری گزینه ها

در آزمون های شماره ۱، ۴، ۵ ،۹ ، ۱۰، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۵ به همان ترتیب گزینه ها یعنی ۵ تا ۱ است ولی برای بقیه شماره های آزمون ترتیب گزینه ها معکوس می شود در نتیجه به گزینه ها ی نمره های از ۱ تا ۵ داده می شود. کل نمرات ممکن است از ۲۵ تا ۱۲۵ باشد . مدت زمان لازم برای پاسخگویی آزمون تقریبا ده دقیقه است و این وسیله بدین صورت طرح شده که نمرات بالا نشاندهنده خود پنداری مثبت است . همان طوریکه در بالا گفته شد این تست دارای یکسری محورهایی است که در واقع همان ابعاد خودپنداری هستند. آزمون خودپنداری بک دارای تاریخ رشد منظمی از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۸ است . این آزمون از لحاظ اعتبار و روایی چندین بار مورد ارزیابی قرار گرفته و در ایران برای اولین بار توسط آقای نبوی بکار برده شده است .( نبوی ، شناسایی و مقایسه ابعادی خودپنداری در افراد مضطرب و سرپائی تهران،۱۳۷۳)

از نظر اعتبار و روایی به یافته های ایشان اکتفا می گردد و ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده توسط آقای نبوی ۸۵/۰ می باشد، که این همبستگی درونی نسبتا خوبی را نشان می دهد . روایی تست از طریق روایی سازه با انجام آزمون T بین میانگین نمرات افراد عادی و افسرده در هر سوال توسط آقای نبوی تجریه و تحلیل شده که در همه موارد تفاوت معنی دار در آمد.موضوعات :
ads

دیدگاه ها