no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری جوی عاطفی،عزت نفس | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری جوی عاطفی،عزت نفس
pro
آبان ۱۱, ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
0 فروش
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری جوی عاطفی،عزت نفس


مبانی نظری جوی عاطفی،عزت نفس

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۵۳ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

 

فصل دوم  – بررسی  پیشینه  وادبیات  پژوهش

بررسی آخرین پژوهش های انجام  شده درزمینه  پژوهش  حاضر       11

بررسی کلیه  نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش  حاضر              22

عوامل تعیین  کننده  جوعاطفی  خانواده                     25

رابطه  پدر ومادر  بافرزندان                         26

الگوهای تربیت  فرزندان                          29

رابطه  اعتماد به نفس  وروابط  دوستانه  والدین با کودک        33

مسئولیتهای  والدین  دررابطه  با ایجاد  اعتماد به نفس                     35

علائم  ونشانه های  اختلال  در اعتماد  به نفس                        36

نشانه های  اعتماد  به نفس  در افراد                    39

ضرورت  اهمیت  وفایده پژوهش                                       41

 

 

«فصل دوم  »

 

«بررسی  پیشینه  وادبیات  پژوهش »

  • بررسی آخرین پژوهشهایانجام شدهدرزمینهپژوهش حاضر
  • بررسی کلینظریه ها وتئوریهادرزمینه پژوهش حاضر
  • ضرورت ، اهمیتوفایدهپژوهشحاضر

 

بررسی آخرین  پژوهشها ی انجام شده درزمینه  پژوهش حاضر :

خانواده کوچکترین  واحدیانهاد ، اجتماعی  به حساب می آید  وسلول اولیه  واساس تشکیل  دهنده جامعه است  سلولهای  سالم ، جامعه سالم ، پویا و بانشاط  رابه وجود می آورند  تحقیقات  انجام شده  روشن کرده است که بیش از ۵۰ درصد شخصیت  افراد درخانواده شکل می گیرد  وپدر ومادر  واعضای  خانواده الگوهای  رفتار ی کودک به شمار می روند  وبه عبارت دیگر  افراد طرز رفتار  بادیگران ، چگونگی  برخوردبا مشکلات  ، شیوه کنترل عواطف  ، بهره گیری  ازمعنویت  وموازین  اعتقادی ، امور دینی ،  باورها ، وارزشها ، نحوه نگرش  به امور از جمله کاروتلاش  وبسیاری  اموردیگر  راازخانواده  فرا می گیرند  آموزش  روحیه تلاشگری  ،اهمیت  دادن به کار واشتغال  مولد وسازنده  یکی ازمهمترین  رسالتهای  نهاد خانواده است کودکان پیش دبستانی  پدر ومادر  راالگوهای  اصلی خویش در پذیرش  رفتارهاوشیوه ها ی زندگی به می شمارند  واز رفتارهای  پدر ومادرتقلید والگو برداری  می نمایند . باچنین استدلالی  پدر ومادر  بیشترین  تاثیر را  در ایجاد رفتارهای مطلوب درنهاد خانواده  به عهده دارند . بنابراین  چنانچه  پدر ومادر  خود به ارزش  وقداست  کار باورداشته باشند وبطور  عملی دررفتارهای  خود ،احترام  به کار ، درست انجام دادن  کار ونظم  وانضباط  درانجام کار  رانشان دهد ، بیشترین  تاثیر را بر فرزندان  خویش به جای  می گذارند  وفرزندان  ارزشهای  اکتسابی  را درونی می کنند  تا در آینده  به عنوان یک  شهروند  ، چنین  ارزشهایی  رادرزندگی اجتماعی خویش به نمایش بگذارند  ( کریم  آبادی ، ۱۳۷۶، ص ۱۵)

کرباسی  درسال ۱۳۷۴ از مطالعه  بر روی  1100 دانش آموز مشغول به تحصیل  درمدارس  راهنمائی  استان همدان  نتیجه گرفت  که تاثیر این روابط  از سایر عوامل خانوادگی  ،شخصی  وتحصیلی  در بروزکلیه مشکلات  رفتاری  اعم ازمشکلات  بیرونی شامل تقلب  ،دروغگوئی ،  دزدی ، عصبانیت ، وواکنشهای  مربوط به  آن ، فرار ازمنزل  ومدرسه برهمه  مشکلات  درونی شامل وسواس  ،اضطراب انزوا طلبی ، وافسردگی بیشتر است مطالعات  انجام شده  برروی چگونگی روابط والدین  باکودکان  ونوجوانان  دو بعد رفتار والدین  رانسبت به آنهامشخص می سازد .  بعد پذیرش ، طرد وبعد آزاد گذاشتن  ،محدود کردن  پدر ومادر پذیرنده  نسبت به کودک  ،ازخود عاطفه ، تایید گرمی ودرک نشان داد  کمتراز تنبیه بدنی  استفاده می کنند  درعوض والدین  طرد کننده  با کودکانشان  سردهستند  و آنها راتایید  نمی کنند  آنهاهمچنین  برای برقراری  نظم ازتنبیه  بدنی استفاده  می نمایند . بعد آزادگذاشتن  ،محدود کردن به میزان  خودمختاری  و آزادی  عملی گفته می شود  که والدین  برای کودکان  قائلند . والدین معتقد به آزاد گذاشتن  به کودک  آزادمنش اجازه می دادند  که نوجوان  درباره مسائل خودبا آنها بحث  نماید وحتی  خود ، بانظر والدین  ،تصمیم  بگیرد . والدین  تساوی خواه  در تصمیم گیری  درباره نوجوان به اندازه  خود او سهیم  بودند والدین  درصورتیکه  تصمیمی می گرفتند ، نوجوان  می توانست آنرا نادیده  بگیرد  وبالاخره  والدین  غفلت  کننده  بطورکلی  نوجوان  رابه حال خودرها  می ساختند .  دراین مطالعه  پدران درمقایسه  با مادران  بیشتر متسبد  ومقتدر تلقی شده  بودندواین  بایافته  سایر مطالعات  که نشان می دهدنوجوانان  بهنجار پدرانشان ار بیشتر منضبط  ومادرانشان  را بیشتر عاطفی  ، کودک  محور وحامی می دانند  وموافق است .

درخانواده های پر جمعیت  نسبت به کم  جمعیت ، والدین بیشتر  ازنوع مستبد ومقتدر  بودند وقتی  ازنوجوانان خواسته  شد تادرباره  احساس خود  از ناخواسته  بودن پاسخ  گویند  درصد بیشتری  ازنوجوانان  والدین مستبد  وسهل انگار وغفلت  کننده ، پاسخ مثبت  دادند  تانوجوانان  والدین  آزادمنش  ،تساوی خواه مجاز  دهنده نسبت  40 درصد به  10 درصد  بود نتیجه  اینکه شیوه های فرزند  پروری ،  دردوانتهای  این طیف  ،نارضایتی بیشتر رادرفرزند  سبب می گردد  همچنین  ملاحظه می شود که آزاد گذاشتن  نوجوان وغفلت  از حال او نمی تواند  موجب  رضایت  خاطرش  گردد  ونظارت  وکنترل والدین  ،توجه  ومحبت آنها رانسبت به وی نشان می دهد  کنترل بیش از حد  نیز موجب  انزجار می گردد ( مرنجوئید  ، ۱۳۷۶، ص ۱۲و۱۱)موضوعات :
ads

دیدگاه ها