no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان
pro
مهر ۲۲, ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
0 فروش
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان


مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش،آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۵۴ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

آموزش

مقدمه

آموزش و پرورش از دیر باز ، نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است . آداب و رسوم ، اعتقادات و ارزشها ، نگرشها و رفتارها ، دانشها و مها رتهای جامعه از طریق فرا گردهای پرورش و آموزش قابل انتقال ودوام بوده اند . در جوامع ابتدایی ، عوامل اصلی آموزش و پرورش عبارت بودند از : زندگی خا نوادگی ، کار گروهی ومراسم دینی . در جوامع امروز جریان پرورش کودکان در خانواده آغاز می شود ، ولی بزودی یک سازمان اختصاصی ، یعنی مدرسه ایفای این مسئو لیت را رسماً بر عهده می گیرد و ادامه امر آموزش و پرورش وامر یاد گیری ، عمدتاً در شرایط و وضعیت های سازمان یا فته ، طبق برنامه های مشخص و به منظور تحقق اهداف معین صورت می گیرد . ( علاقه بند ، ص۸ )

بسیاری از سازمانهای موفق بخش عمده ای از در آمدهای خود را در جهت بهسازی و آموزش منابع انسانی

انسانی هزینه می کنند و به این امر بعنوان یک نوع سرمایه گذاری می نگرند زیرا می دانند وبه خوبی این مسئله را درک کرده اند که این انسانهای فرهیخته هستند که سرنوشت سازمانها را در دنیای سرسام آور امروز رقم می زنند .

تحولات و دگر گونیها یی که در سراسر جهان را آرایشی تازه داده است ، سر آمد بودن جایگاه و ارزش منا بع انسانی کار آمد را نسبت به سایر منا بع مادی به اثبات رسانیده است . تجربه های تلخ و شیرین گذشته مدیریت که با اصول مدیریت علمی آغاز شد به جایی رسیده است که در سالهای پایانی قرن حاضر انسان را در شمار گرانبهاترین دارایی یک سازمان قرار داده وبرای وی ارزشی فراتر از همه عنا صر ضروری برای اداره سازمان قایل می گردد . بنا بر این آموزش وپرورش کارکنان ومدیران بر اساس یک فرایند علمی ومنطبق با اهداف سازمان تنها راه حفظ ، رشد و تو سعه این دارایی مهم و باارزش تلقی می شود .( نقل از ویژه نامه شماره ۱۱ هفته بهره وری سال ۱۳۷۳)

 

۵-۲  تعریف آموزش

آموزش دارای تعاریف مختلفی است که به چند مورد آن در زیر اشاره می گردد :

آموزش به معنی ساخت

تعریفی که برای این واژه شده است، عبارت است از کلیه فعالیتهایی که به منظور ایجادیادگیری در یاد گیرنده، از جانب معلم طرح ریزی می شود وبین آموزگار و یک یا چند یاد گیرنده به صورت کنشی متقابل جریان می یابد.(سیف،ص۱۴)

 

این تعریف به آموزش رودرروی کلاسی محدود می شود، زیرا به کنش متقابل بین یادگیرنده تاکید شده است. لذا انواع دیگر آموزش مانند آموزش از طریق کتاب، رادیو، تلویزیون و از این قبیل آموزشها که در آنها کنشی متقابل یا رابطه دوجانبه رودررو بین معلم و دانش آموز وجو ندارد شامل می شود.

 

 

آموزش به معنی کارآموزی

آموزش را می توان به نحو جامع تری تعریف کرد تا سایر انواع آموزش را نیز شامل گردد. بنابراین می توان گفت: آموزش به فعالیتها یا تدابیر از پیش طرح ریزی شده ای گفته می شود که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است(سیف، ص۱۶)

و یا آموزش به فعالیتهایی که برای بهبود عمکرد فرد در شغل فعلی وی انجام می گیرد اتلاق می شود بنابراین با توجه به واژه فوق آموزش عبارت است از فراهم آوردن موجبات افزایش مهارتها و معلومات انسان در یک شغل(ادوین فیپو، ص۳۲۴).

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان گفت که آموزش از دو دیدگاه مهم مورد بررسی قرار می گیرد:

اول اینکه آموزش یعنی آموزش مدرسه ای که مترادف با آموزش و پرورش است.

دوم اینکه آموزش وسیله یا روشی به منظور افزایش دانش و مهارت شغلی که مترادف با کارآموز می باشد. در این نوع آموزش توجه به بازآموزی کارآموزان می شود.

به نظر متخصصان، آموزش و پرورش که از دوره ی دبستان شروع و تا پایان تحصیلات دانشگاهی ادامه دارد حوزه عمل وسیع و گسترده ای را دربر می گیرد که افراد برای ورود به جامعه جهت خدمت آماده می نماید ولی آموزش یا کارآموزی دارای عمل و اهداف محدودتر و مشخص تری است که اغلب افراد را برای انجام کار و یا وظایف خاصی آماده می سازد.

تفاوت بین نهادهای آموزش و پرورش به شرح زیر بیان می شود:

  • آموزش و پرورش فرایندی است گسترده و دراز مدت با هدفهای کلی و جامع در حالی که کارآموزش فعالیتی است محدود و مشخص با هدفهایی دقیق که معمولاً در مدت زمانی نسبتاً کوتاه انجام می گیرد.
  • آموزش و پرورش به معنای اعم غالباً وظیفه نهادهای رسمی و دولتی یعنی مدارس و دانشگاهها است در حالی که دوره های کارآموزی را بیشتر موسسات صنعتی و خدماتی خصوصی و گاه دولتی، برای تامین نیروی انسانی متخصص خود اداره می کنند.
  • هدف نظام آموزش و پرورش بیشتر تامین کننده ی نیازهای پرورش یابندگان است در حالی که هدف دوره کارآموزی معمولاً تامین کننده ی نیازهای سازمان اداره کننده آن دوره است.
  • به اعتقاد صاحب نظران آموزش ، آموزش وپرورش دارای گرایش مو ضوعی است و به عبارت دیگر موضوع گرا، یعنی به موضوعاتی از قبیل : فارسی ، حساب ، هندسه ، روانشناسی ، تاریخ و…… می پردازد ، در حالی که آموزش و کار آموزی به دنبال حل مشکل بوده ومشکل گرا است واغلب برای حل مسا ئل ومشکلات کاری کارکنان از آن استفاده می شود و جنبه علمی و کاربری آن مطرح است . ( سیف ، ص۱۴)

با وجود این به نظر می رسد که درهر حال آموزش وپرورش و آموزش کارکنان به معنای فوق خیلی از هم جدا نبوده یا نباید باشد .و شاید در بسیاری از موارد ، نظیر یکدیگرند . هر چند که بین مدیریت آموزش کارکنان و مدیریت تعلیم وتربیت تفاوتهای عمد ه ای وجود دارد  زیرا درآموزش وپرورش ، پرورش یابندگان اغلب فاقد تجارب مفید هستند در صورتی که در آموزش کارکنان، شرکت کنندگان در دوره اغلب دارای تجارب ارزنده بوده و آموزش بیشتر از طریق فنون تجربی و عملی انجام می شود. نتیجه ای که از بیان این دو دیدگاه حاصل می شود این است که آموزش به معنی کارآموزی همخوانی بیشتری به آموزش ضمن خدمت دارد .

۶-۲اهمیت آ موزش در سازمان

امروزه رشد نیروی انسانی از طریق آموزش و پرورش بیش از پیش مورد توجه و تأکید سازمانها قرار  گرفته‌است. تأکیدی که در کوشش‌های مدیریت نوین، تحولی چشمگیر به‌شمار می‌آید. به بیان دیگر اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف اساسی‌ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است.(ابطحی، ۱۳۸۳)

آموزش برای هر سازمانی امری حیاتی و لازم بشمار می آید که می تواند نقش بسزایی دربرقراری اثربخشی وکارایی آن سازمان داشته باشد . که مزایای عینی آن : ارضاء نیازهای فردی، کاهش زمان یادگیری برای دستیابی به عملکرد سازمان ، بهبود عملکرد شغل فعلی ، شکل گیری نگرش فرد به سازمان وکمک به حل مسا ئل ومشکلات عملیاتی از شغل خود را می توان نام برد( مک میلن، ۳۷۶)

در این راستا مهمترین وظیفه مدیر آن است که با تدوین مستمر برنامه‌های آموزشی، راه دگرگون شدن و بهبود کار را هموار نماید. آموزش، کاراترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و آماده تقویت‌نمودن آنان برای انجام وظایف می‌باشد. امروزه اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای بقاء، رشد و تداوم توسعه، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را به طرق مختلف صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی می‌نمایند و با تعلیم مهارت‌های ضروری به کارکنان، میزان بهره‌وری کار را افزایش می‌دهند. به علاوه، اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان، پرورش استعدادها، ژرف‌بینی، جامع‌نگری و پایبندی افراد به ارزشهای سازمانی را تقویت می‌نماید.سازمان اعم از منابع مالی، اطلاعات، تکنولوژی و مواد اولیه، این نیرو های انسانی هستند که به عنوان ارزشمندترین منبع و دارایی های سازمانی، نقش عمده و موثری را در تبدیل داده ها به ستانده ها به عهده دارد همه صاحبنظران به ویژه در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی معتقدند که در صورت نیاز می‌توان از کشورهای دیگر جهان سرمایه را به صورت وام تهیه نمود و یا به خرید تکنولوژی و مواد اولیه از آنها پرداخت. اما در خصوص سرمایه‌های انسانی

نمی‌توان همانند منابع مالی،    تکنولوژی و مواد اولیه عمل کرد ( ابطحی ،۱۳۸۳ ) .                

 Training

– Instruction

-Training

– Edwin.b.Fippo

– Education

Problem oreinted

– Makmillen

– Inputs

Outputs            موضوعات :
ads

دیدگاه ها