no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری
pro
شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری


مبانی نظری وپیشینه تحقیق اهداف عمده حسابداری و گزارشهای حسابداری

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۵۶ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۶

۲-۲ اهداف عمده حسابداری. ۱۷

۳-۲ گزارشهای حسابداری. ۱۷

۱-۳-۲ گزارشهای درون سازمانی. ۱۸

۲-۳-۲ گزارشهای برونسازمانی. ۱۸

۴-۲ استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها ۱۸

۱-۴-۲ سرمایهگذاران. ۱۹

۲-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) ۲۰

۳-۴-۲ سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها ۲۰

۴-۴-۲ اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها ۲۱

۵-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات.. ۲۲

۶-۴-۲ مشتریان. ۲۲

۷-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی مدیریت.. ۲۲

۸-۴-۲ کارکنان. ۲۲

۹-۴-۲ دولت و نیازهای آن. ۲۳

۱۰-۴-۲ جامعه ۲۳

۵-۲ اهداف گزارشگری مالی. ۲۴

۱-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی. ۲۴

۲-۵-۲  فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری. ۲۴

۳-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد ۲۵

۴-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی  26

۵-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی. ۲۷

۶-۲ مقایسۀ سهامداران (سرمایه گذاران) با گروههای ذینفع. ۲۸

۹-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. ۳۰

۱-۹-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد ۳۰

۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۳۰

۳-۹-۲ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ۳۱

۱۰-۲ نظریه مدیریت سود ۳۳

۱-۱۰-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ۳۴

۲-۱۰-۲ منتخب نظریه های رقیب.. ۳۵

۳-۱۰-۲نظریه ی شرکت.. ۳۷

۴-۱۰-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها ۳۹

۵-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۲

۶-۱۰-۲ رویکرد تصمیم گیری. ۴۳

۷-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۵

۸-۱۰-۲ رویکرد سیاسیقانونی. ۴۶

۹-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۹

۱۱-۲حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و مدیریت سود ۴۹

۱-۱۱-۲ طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. ۵۰

۲-۱۱-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی. ۵۱

۳-۱۱-۲ اهداف حاکمیت شرکتی. ۵۲

۴-۱۱-۲ طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. ۵۲

۵-۱۱-۲ مکانیزم های حاکمیت شرکتی. ۵۳

۶-۱۱-۲  ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران. ۵۴

۷-۱۱-۲ ارکان نظام راهبری شرکتی. ۵۵

۸-۱۱-۲  مکانیزمهای حاکمیت شرکتی  مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد ۵۶

۱۲-۲ پیشینه تحقیق. ۵۷

۱-۱۲-۲  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۵۷

۲-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۰

 

 

 

مقدمه

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.

در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده­اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی­ها و تعهدات چاره­ای برای این نوع از هزینه­های نمایندگی است، زیرا که پرداخت­های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می­دهد (گراس من و هارت ، ۱۹۸۲، ۱۷).

جنسن هزینه­های ناشی از جریان­ها وجوه نقد آزاد را هزینه­هایی دانست که در پروژه­ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری شده­اند.

 

از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان­های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می­نمایند تا سودهای کم و زیان­های ناشی از سرمایه­گذاری در چنین پروژه­هایی را از بین برده و در کوتاه­مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن،۱۹۸۶، ص۳۳۰). 

ابتدا این فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارش­های حسابداری، استفاده­کنندگان گزارش­های مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس  به مباحث جریان وجوه نقد آزاد  و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالکیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی) به پایان می رسد.

 

۲-۲ اهداف عمده حسابداری

اهداف عمده حسابداری را می­توان به شرح زیر خلاصه کرد:

– تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره­کنندگان واحدهای اقتصادی

– ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی

– فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه­گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش­های مالی

– فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات­ها، عوارض، بیمه­های اجتماعی و سایر حقوق دولتی

– مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

 

۳-۲ گزارش­های حسابداری

محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش­های متعدد و متنوعی است که گزارش­های حسابداری نامیده می­شود. گزارش­های حسابداری را می­توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه­بندی کرد:

 

 

۱-۳-۲ گزارش­های درون سازمانی

به مجموعه گزارش­هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می­شود، گزارش­های درون­سازمانی می­گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش­ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه­ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می­دهد. ویژگی اصلی گزارش­های درون­سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می­شود.

– Grossman, Hart

 

– Jensen

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها