no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی
default
سپتامبر 22, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی


مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۷۶ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه ۲۴

۲-۲- بخش اول: تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه ۲۵

۱-۲-۲ تاریخچه ۲۵

۲-۲-۲ نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه ۲۶

۱-۲-۲-۲ نظریه سنتی. ۲۶

۲-۲-۲-۲ نظریه مودیلیانی و میلر(M.M) 27

۳-۲-۲-۲ نظریه ترجیحی. ۳۰

۴-۲-۲-۲ نظریه توازی ایستا (مصالحه) ۳۱

۳-۲- بخش دوم: عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار سرمایه ۳۳

۱-۳-۲ عوامل درونی مؤثر بر ساختار سرمایه ۳۳

۱-۱-۳-۲صنعت.. ۳۳

۲-۱-۳-۲ اندازه شرکت.. ۳۴

۳-۱-۳-۲ریسک… ۳۵

۴-۱-۳-۲اهرم عملیاتی. ۴۱

۵-۱-۳-۲  درآمد و افزایش سود صاحبان شرکت.. ۴۲

۶-۱-۳-۲ نرخ رشد شرکت.. ۴۳

۷-۱-۳-۲ قابلیت سودآوری. ۴۳

۸-۱-۳-۲ تطبیق نوسانپذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. ۴۴

۹-۱-۳-۲-کنترل. ۴۴

۱۰-۱-۳-۲ قابلیت انعطاف.. ۴۵

۴-۲-بخش سوم: بررسی روشهای تأمین مالی. ۴۹

۱-۴-۲ تأمین مالی کوتاه مدت.. ۵۰

۲-۴-۲ تأمین مالی میان مدت.. ۵۰

۳-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت.. ۵۱

۱-۳-۴-۲ استقراض: ۵۲

۲-۳-۴-۲ سهام عادی. ۵۴

۳-۳-۴-۲سهام ممتاز. ۵۶

۴-۳-۴-۲سود انباشته ۵۷

۵-۳-۴-۲ هزینه سرمایه ۵۸

۱-۵-۳-۴-۲ عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه ۵۹

۲-۵-۳-۴-۲ محاسبه هزینه سرمایه ۶۰

۶-۳-۴-۲ هزینه بدهی. ۶۱

۷-۳-۴-۲ هزینه سهام ممتاز. ۶۲

۸-۳-۴-۲ هزینه سهام عادی. ۶۳

۱-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل بدون رشد ۶۴

۲-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل رشد گوردون ( رشد ثابت ) ۶۵

۳-۸-۳-۴-۲ نظریه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) 67

۴-۸-۳-۴-۲  نظریه مدل صرف ریسک… ۶۸

۹-۳-۴-۲ هزینه سود انباشته ۶۹

۴-۴-۲ مقایسه اوراق بهادار. ۷۰

۵-۴-۲هزینه سرمایه و بازده شرکت.. ۷۲

۱-۵-۴-۲ تأمین مالی از طریق استقراض یا افزایش سرمایه ۷۳

۲-۵-۴-۲ تأثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه و بازده شرکت.. ۷۶

۶-۴-۲ نسبت های مالی. ۷۸

۱-۶-۴-۲ انواع نسبت‌های مالی. ۷۸

۷-۴-۲  نرخ بازده مورد انتظار. ۸۳

۸-۴-۲ نرخ بازده سهام ۸۴

۵-۲ بخش چهارم: سوابق تحقیق. ۸۵

۶-۲ تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج. ۸۶

۱-۶-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. ۸۶

۲-۶-۲ تحقیقات انجام شده در ایران. ۸۸

۷-۲ فرضیههای تحقیق: ۸۸

۸-۲ جامعه آماری: ۸۹

۹-۲ روش آزمون تحقیق: ۸۹

۱۰-۲ خلاصه و نتیجهگیری تحقیق: ۸۹

۱۱-۲ تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی ۹۳

 

 

 

مقدمه

 "در نظریه­های نوین مالی وظیفه مدیران مالی از دو جزء تشکیل می­شود: یکی اطمینان از مطلوب بودن حجم و ترکیب دارایی­های شرکت است و دومی اطمینان از به کارگیری بهینه منابع و بسنده بودن بازده و ریسک شرکت برای بیشینه کردن ارزش آن"( طاهری،۱۳۷۸،ص۱۷۸)۱.

بنابراین موضوع حداکثر نمودن ارزش شرکت بواسطه افزایش بازده و یا نقطه مقابل آن بخش کاهش هزینه سرمایه شرکت از مباحـث مربــوط به ساختار سرمایه۲ می­باشد.

موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف بحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر۳  در سال ۱۹۵۸ مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهی منتج به مطرح شدن نظریه های جدیدی نیز شده‌اند.

پاره­ای از این نظریه ها ترکیب بهینه ساختار سرمایه شرکت را تابع هزینه سرمایه تأمین مالی از منابع مختلف آن یعنی بدهی و سهام می­دانند (پورحیدری ،۱۳۷۴،ص۱۰۰)۴.

با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است، لکن هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

نظریه ساختار سرمایه رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه شرکت دارد ساختار سرمایه معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت می­باشد. هدف اصلی تصمیم­های ساختار سرمایه، حداکثر بودن ارزش شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت است. این ترکیب که ساختار بهینه سرمایه۵ نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را حداقل می­نماید.

در رابطه با این موضوع که آیا واقعاً یک ساختار بهینه سرمایه وجود دارد، نظریات متفاوتی مطرح شده است.

تأکید اصلی این نظریات آن است که آیا واقعاً یک ساختار سرمایه بهینه می­تواند با تغییر ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش و هزینه سرمایه شرکت تأثیر بگذارد یا خیر. نظریات مذکور در ادامه مطرح خواهد شد.

۲.Capital structure

۳ .Modigiliani and Miller,1958موضوعات :
ads

دیدگاه ها