no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی
pro
جولای 24, 2018
۱۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۸,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی


مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد مالی

 

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۴۸ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری:

 

 

 


 

 

 


فهرست مطالب:


تشریح مفهوم عملکرد
مدیریت عملکرد در سطح سازمانی
رویکردهای سنجش عملکرد
اهداف ارزیابی عملکرد
سطوح ارزیابی عملکرد
مدل های ارزیابی عملکرد  سازمانی
ارزیابی عملکرد مالی
رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد
مدل های ارزیابی عملکرد
واحدهای اندازه گیری عملکرد
دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد کارآمد
شاخص های عملکرد
مفهوم عملکرد در بانک
مفهوم عملکرد در بیمه
جایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص های جهانی
مدل های ارزیابی عملکرد در شرکت ها بیمه
پیشینه تحقیق
منابع فارسی
منابع لاتین

 

 

عملکرد مالی
۲-۱۰- تشریح مفهوم عملکرد
در این بخش پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدل های سنجش عملکرد ارائه میشود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن خواهیم پرداخت .
متغیّر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی است. عملکرد مالی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص های عملکرد مالی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی یک ابزار قدرتمند سنتی برای تصمیم گیرندگان، از جمله تحلیلگران کسب و کار ، بستانکاران، سرمایه گذاران، و مدیران مالی می باشد,۲۰۱۳,P.3970) (Delen et al. تعاریف متفاوتی از عملکرد شده است که عبارتند از:
*عملکرد مالی یک شرکت منعکس کننده دستیابی به اهداف اقتصادی آن شرکت می باشد,۲۰۱۴,P.2) (Gerschewski & Xiao. .
*عملکرد به عنوان شاخصی است که میزان دستیابی یک شرکت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند et al ,2012,P.3) .( Wagner
*عملکرد را می توان  شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و مــوثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف می شود  که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد (Ho,2008 ) .
*عملکرد به چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بازار و مالی اشاره دارد (Bahri,2013,P.609) .
*عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  است  Tangen,2004 ,P730)).
*عملکرد حدی است که یک شرکت نسبت به رقیب خود دارای دستاورد برتری است (حسینی و شیخی،۱۳۹۱،ص۴۳) .
* عملکرد عبارت است از دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که برعهده افراد گذاشته شده است (خردمند و فتاح ناظم،۱۳۸۹،ص۱۶۵).
* عملکرد به چگونگی انجام وظایف ، فعالیت ها و نتایج حاصله از آنها اطلاق میشود (عالم تبریز و همکاران،۱۳۸۸) .
در ابتدا در دهه هشتاد میلادی هدف مدیریت عملکرد افزایش بهره وری سازمانی قلمداد می شد . تلفیق هدف های فرد و سازمان نقطه تأکید مدیران بود و تلاش می شد که از این طریق اثربخشی بالائی حاصل شو د بر اساس نظر اگیونیس   اهداف اساسی سیستم مدیریت عملکرد را می توان به اهداف استراتژیک؛
 اجرایی؛ ارتباطی؛ توسعه ای؛ تعمیرات و نگهداری سازمانی و اهداف مستند سازی دسته بندی نمود
(نورالسنا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۳) .
۲-۱۱- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی
مدیریت عملکرد، عبارت است از ایجاد نظامی برای به کارگیری اطلاعات مربوط به اندازه گیری عملکرد سازمان، از طریق به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به منظور دستیابی به اهداف.
سیستم مدیریت عملکرد، سیستمی است که طر حریزی عملکرد و تدوین برنامه ها، اجرای برنامه های تدوین شده، انجام ارزیابی با کمک نظام های ارزیابی و در نهایت بهسازی عملکرد از طریق انجام اقدامات اصلاحی بر اساس بازخوردهای دریافتی در مرحله ارزیابی عملکرد را تبیین می کند.  هدف نهایی سیستم مدیریت عملکرد، تحقق عملکرد مورد انتظار از سازمان و بهبود مستمر است (طهرابند و همکاران،۱۳۸۸،ص۵)


۲-۱۲-رویکردهای سنجش عملکرد
از مهمترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلندمدت است. این مهم با اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری امکان پذیر می شود. اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه ی مستقیمی با ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخص ها است که در دو مجموعه شاخص های مالی و غیر مالی طبقه بندی میشود. اندیشمندان مدیریت، معیارهای عملکرد را در ابعاد مختلف طبقه بندی نموده اند که از جمله ی آن ها می توان به نظریه ی وستن و کاپلند اشاره کرد. وی ابعاد عملکرد را در شش بعد مهم شامل
 رقابت، عملکرد مالی، کیفیت خدمات، انعطاف پذیری، نوآوری و نحوه استفاده از خدمات طبقه بندی کرد
(رهنمای رودپشتی ، ۹۱ ) .
اندازه گیری عملکرد به عنوان فرایند تعیین میزان اثر بخشی و کارایی اقدامات گذشته  (P802،۲۰۱۲ ،cho et al) و به عنوان یکی از ضروری تری زیرمجموعه های وظیفه کنترل – یکی از چهار عنـصر دانـش سـازمان و مدیریت- در سازمان هاست که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود . سیستم های ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میـزان تناسب و سازگاری عملکرد واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند . البته وقوع این امر در گرو آن است که نظـام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد
(متان و همکاران،۱۳۹۰،ص۲).
درگذشته موفقیت سازمان ها تنها بر اساس سنجه های مالی ارزیابی میشود اما با افزایش رقابت در بازار، باید علاوه بر سنجه های مالی سایر جنبه های عملکرد سازمان نیز مدنظر قرار می گرفتند، از این رو با توجه به اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمان ها،درسنجش عملکرد یک سازمان بایدعلاوه برابعاد مالی به ابعاد غیرمالی نیز پرداخته شود. به این منظور چارچوب ها و مدل های مختلفی برای سنجش عملکرد مطرح شدهاند که مدل های جایزه کیفیت اروپایی و جایزه مالکوم بالدریچ و چارچو ب هایی از قبیل هرم عملکرد و کارت امتیازی متوازن از این جمله اند (دانشفرد و همکاران،۱۳۸۹،ص۵۸).
موضوعات :
ads

دیدگاه ها