no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره
pro
سپتامبر 20, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره


مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش وآموزش حین کارکارکنان وتجربه ایران وجهان در این باره

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۶۱ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

۲-۱مقدمه۱۴

۲-۲ بخش اول: ادبیات نظری پژوهش۱۴

۲-۲-۱ مفهوم آموزش۱۴

۲-۲-۲ تعریف آموزش۱۵

۲-۲-۳ مدل های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش۱۵

۲-۲-۳-۱ مدل های ساده و خطی۱۵

۲-۲-۳-۲ مدل (training and development lead body) T.D.L.B16

۲-۲-۳-۳ مدل رویکرد سیستمی به آموزش۱۷

۲-۲-۴ آموزش حین کار۱۸

۲-۲-۴-۱ تعاریف آموزش حین کار در ایران۱۸

۲-۲-۵ تفاوت آموزش حین کار و ضمن خدمت۲۲

۲-۲-۶ آموزش ضمن خدمت۲۲

۲-۲-۶-۱ مفهوم آموزش ضمن خدمت۲۲

۲-۲-۶-۲ تعاریف آموزش ضمن خدمت۲۳

۲-۲-۶-۳ تاریخچه آموزش ضمن خدمت۲۴

۲-۲-۶-۴ ماهیت آموزش ضمن خدمت۲۵

۲-۲-۶-۵ اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت کارکنان۲۶

۲-۲-۶-۶ ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت۲۷

۲-۲-۶- ۷ ویژگی ها و اصول اساسی آموزش ضمن خدمت در سازمان  28

۲-۲-۶-۸ مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان۳۱

۲-۲-۶-۹ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان۳۳

۲-۲-۷ عملکرد سازمانی۳۴

۲-۲-۷-۱ تعریف عملکرد و عملکرد سازمانی۳۴

۲-۲-۸ عوامل مؤثر بر عملکرد فردی۳۵

۲-۲-۹ معیارهای ارزشیابی عملکرد۳۵

۲-۲-۹ نظریه های ارزشیابی عملکرد۳۶

۲-۲-۹-۱ نظریه اول۳۶

۲-۲-۹-۲ نظریه دوم۳۷

۲-۳ بخش دوم: تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار۳۹

۲-۳-۱ تجارب ایران در برگزاری دوره های آموزش حین کار  39

۲-۳-۱-۱ دلایل برگزاری آموزش های حین کار در ایران۳۹

۲-۳-۱-۱-۱ دلایل برگزاری آموزش های حین کار غیر خاص (عام)  39

۲-۳-۱-۱-۲ دلایل برگزاری آموزش های حین کار خاص (تخصصی و موردی)  40

۲-۳-۱-۲ نتایج اولیه پیرامون چگونگی برگزاری آموزش حین کار (توسط وزارت صنایع و معادن)۴۱

۲-۳-۲ تجارب کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار  43

۲-۳-۲-۱آموزش حین کار در مالزی۴۳

۲-۳-۲-۲آموزش حین کار در سنگاپور۴۴

۲-۳-۲-۳ آموزش حین کار در هنگ کنگ۴۶

۲-۳-۲-۴آموزش حین کار در ژاپن۴۶

۲-۳-۳ انجمن آموزش شغلی (VTC)47

۲-۳-۴پیش بینی نیازهای آینده نیروی انسانی۴۷

۲-۳-۵ نقش دولت در آموزش های شغلی۴۸

۲-۳-۶ مدل اچیو۴۸

۲-۳-۶-۱ مراحل تدوین مدل اچیو۴۸

۲-۳-۷ مدل های بیانگر عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی  55

۲-۳-۷-۱ مدل هرسی و گلد اسمیت۵۵

   2-3-7-2 مدل اینسورث و اسمیت۵۶

۲-۴ بخش سوم: معرفی شرکت پارس خودرو   56

۲-۴-۱تولیدات شرکت پارس خودرو از بدو تأسیس۵۷

۲-۴-۲ اهداف استراتژیک شرکت پارس خودرو۵۷

۲-۴-۳ تولیدات و تحولات شرکت در سال‌های مختلف۵۸

۲-۴-۴ محصولات فعلی شرکت۶۰

۲-۴-۵ مشخصات سالن رنگ متمرکز۶۱

۲-۵ جمع بندی مبانی نظری۶۱

۲-۶ بخش چهارم: پژوهشها و بررسی های پیشین   62

۲-۶-۱ پیشینه پژوهش در ایران۶۲

۲-۶-۲ پیشینه پژوهش در خارج۶۷

۲-۶-۳ جمع بندی پیشینه پژوهش  75

 

-۱ مقدمه

 

هدف این فصل از پژوهش این است که نتایج پژوهش های پیشین در محدوده آموزش بخصوص آموزش حین کار مورد مطالعه قرار گیرد تا هم به عنوان داده های اولیه و هم پیش زمینه ای برای موضوع اصلی پژوهش باشد. در مجموع این فصل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول که شامل ۴ قسمت می باشد؛ به ادبیات نظری پژوهش شامل مبانی،  تعاریف و مفاهیم آموزش و عملکرد سازمانی می پردازد. و در ادامه به تجارب ایران و کشورهای منتخب برگزار کننده دوره های آموزش حین کار و معرفی شرکت پارس خودرو پرداخته است. در بخش آخر سعی شده تا نتایج پژوهش های پیشین که توسط پژوهشگران خارجی و داخلی در محدوده آموزش،  آموزش حین کار و عملکرد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است بررسی گردد،  تا هم به عنوان داده های اولیه و هم پیش زمینه ای برای موضوع اصلی پژوهش باشد.

 

۲-۲ بخش اول: ادبیات نظری پژوهش

 

این بخش به تعاریف و مفاهیم آموزش و عملکرد سازمانی می پردازد که قسمت آموزش به زیر بخش های آموزش حین کار و آموزش ضمن خدمت تشکیل شده است.

 

۲-۲-۱ مفهوم آموزش

 

آنچه آموزش نوین را از تعلیم و تربیت سنتی مشخص و متمایز می کند،  تغییر فکر تربیت آغازی به آموزش مداوم درطول زندگی است. معنایی که واژه آموزش در دنیای کنونی دارد به مراتب بغرنج تر و وسیع تر است و فرآیند فرهنگی پیشرفت و شکفتگی تمام امکانات موجود بشری را شامل می شود. «آموزش صرفاً انجام دادن یعنی مقاصد و پژوهش برخی آرزوها نیست،  بلکه مجموعه ای است از حرف های دشوار و فرآیندهایی که بر فنون مخصوص استوار هستند.» (فتحی و اجارگاه،  1383، ص ۲۳).

از جمله عوامل پیشرفت کشورهای صنعتی انعطاف پذیری آموزش با توجه به تغییرات تکنولوژی بوده است. «متأسفانه امروز در بهترین دستگاه صنعتی کشور از نظر فعالیت های آموزشی،  کمتر از پنج درصد هزینه ها صرف آموزش می شود،  در حالی که این رقم در کشورهای اروپایی در مجموع حدود بیست درصد است» (گانبه،  1373، ص ۱۳).

نقش آموزش،  یک نقش ایجاد گری است و می تواند در کلیه شئونات اجتماعی یک نقش سازنده داشته باشد. از این جهت سرمایه گذاری نیروی انسانی که برای آینده هر مملکت در نظر گرفته می شود با نقش آموزش ارتباط کامل دارد چرا که اگر روند توسعه با آموزش بنا شود،  این بنیان می تواند جامعه را از نظر اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی تکامل بخشد».

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها