no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی
pro
اکتبر 3, 2017
۲۵,۰۰۰ تومان
1 فروش
۲۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار بخشی  وفرهنگ سازمانی

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۴۳ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۲۰

۲-۱ ) اعتبار بخشی :.. ۲۱

۲-۱-۱ ) مدل های اعتبار بخشی :.. ۲۳

۲-۱-۲ ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی :.. ۲۳

۲-۱-۲-۱ ) مدل JCI :.. 24

۲-۱-۳) مراحل اجرای اعتبار بخشی:.. ۲۵

۲-۱-۳-۱) خود ارزیابی :.. ۲۵

۲-۱-۳-۲) بررسی حضوری :.. ۲۵

۲-۱-۳-۳ ) اجرا بازرسی :.. ۲۶

۲-۱-۴ )کاربرد :.. ۲۶

۲-۱-۴-۱) رفتار پرسنلی :.. ۲۶

۲-۱-۴-۲) گسترش تغییرات :.. ۲۷

۲-۱-۴-۳) تاثیرات سازمانی :.. ۲۷

۲-۱-۴-۴ ) تاثیرات مالی :.. ۲۷

۲-۱-۴-۵ ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران :.. ۲۸

۲-۱-۴-۶ ) افشای عمومی :.. ۲۸

۲-۱-۴-۷ ) اندازه گیری کیفیت :.. ۲۸

۲-۱-۴-۸ ) توسعه تخصص ها :.. ۲۹

۲-۱-۴-۹) اعتبار بخشی و توریسم درمانی :.. ۲۹

۲-۱-۵ )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی :.. ۳۰

۲-۱-۶) اهداف اعتبار بخشی :.. ۳۰

۲-۲) فرهنگ سازمانی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱)مدل کامرون و کویین :.. ۳۲

۲-۲-۳-۲) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن:.. ۳۲

۲-۲-۳-۴) مدل فرهنگ سازمانی دفت :.. ۳۲

۲-۲-۳-۵) مدل دنیسون :.. ۳۳

۲-۲-۳-۵-۱) درگیر شدن در کار :.. ۳۳

۲-۲-۳-۵-۲)سازگاری :.. ۳۳

۲-۲-۳-۵-۳)انطباق پذیری :.. ۳۴

۲-۲-۳-۵-۴)رسالت :.. ۳۴

۲-۳) عملکرد سازمانی :.. ۳۴

۲-۳-۱) اهداف اندازه گیری عملکرد.. ۳۶

۲-۳-۲)نظریه های مهم عملکرد.. ۳۶

 

 

 

۱-۲-۳-۲) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند:.. ۳۷

۲-۲-۳-۲) گروه لیپ فراگ :.. ۳۷

۳-۲-۳-۲)راهبرد های کاربردی  :.. 37

۴-۲-۳-۲) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا:.. ۳۷

۵-۲-۳-۲) نظریه های اثر بخشی سازمانی.. ۳۸

۱ – مدل اهداف عقلایی.. ۳۹

۲- مدل سیستم های باز.. ۳۹

۳-مدل فرایند های داخلی :.. ۳۹

۴ – مدل ارتباطات انسانی :.. ۴۰

۲-۳-۳) مدل های ارزیابی عملکرد :.. ۴۰

۲-۳-۳-۱) مدل تحلیل پوششی داده ها:.. ۴۰

۲-۳-۳-۲) کارت امتیاز متوازن:.. ۴۱

۲-۳-۳-۳) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده:.. ۴۱

۲-۳-۳-۴) مدل پابن لاسو :.. ۴۲

۲-۳-۳-۵) مدل پارسونز :.. ۴۲

۲-۳-۳-۶) مدل دنیش :.. ۴۲

۲-۳-۳-۷) مدل سازمان بهداشت جهانی :.. ۴۳

۲-۳-۳-۸) مدل مدیریت کیفیت اروپایی :.. ۴۳

۲-۳-۴) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری.. ۴۴

۲-۳-۵) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد:.. ۴۴

۲-۳-۶) عملکرد ورضایتمندی بیماران.. ۴۵

۲-۴) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق.. ۴۷

۲-۴-۱ ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی.. ۴۷

۲-۴-۲ ) فرهنگ سازمانی و عملکرد.. ۴۸

۲-۵) پیشینه تحقیق.. ۴۹

۲-۵-۱) مطالعات داخلی.. ۴۹

۲-۵-۲) مطالعات خارجی.. ۵۰

 

 

 

این بخش دو قسمت دارد قسمت اول مبانی نظری تحقیق است که اساساً موضوعاتی مثل اعتبار بخشی ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود  و درنهایت در قسمت پیشینه‌ی تحقیق، مقالات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .

۲-۱ ) اعتبار بخشی :

      در سال۱۹۱۳، کالج جراحان امریکا به منظور بهبود وضع استانداردکردن خدمات بیمارستانی ، بنیاد نهاده شد. کالج جراحان نسبت به استقرار برنامه استاندارد بیمارستانی در سال ۱۹۱۷ مبادرت نمود. اینوضع به تنظیم تعدادی از اصول و معیارهایی انجامید که مبنای تعیین اعتبار را تشکیل دادند.  تا سال ۱۹۴۹، بیش از نیمی از بیمارستانهای ایاالت متحده به صورت داوطلبانه در برنامه تعیین اعتبار شرکت کرده بودند. کالج جراحان امریکا برای ارائه خدمات تعیین اعتبار به بیمارستانها، که تعداد  درخواست ازسوی آنها رو به فزونی می رفت، با تعدادی از سازمانهای ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به تشکیل شورای مشترک تعیین اعتبار بیمارستانها مبادرت نمود .این شورا بعدها نام خود را به کمیته مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی[۱] تغییر داد. در سال۱۹۵۲ کانادا ومتعاقب آن استرالیا، اعتباربخشی را در بیمارستان های خود اجرا نمودند. بعد از آن اعتبار بخشی در اروپا گسترده شد. ازدهه ۱۹۵۰تا اوایل ۱۹۹۰، برنامه های اعتباربخشی فقط در کشورهای پیشرفته وجود داشت. اما افزایش نیاز به ارتقای کیفی خدمات بهداشتی ـ درمانی و آمارهای روبه تزاید خطاهای پزشکی، بهگسترش چشمگیر آن در سالهای اخیر منجرشد به طوری که در دهه ۱۹۹۰، در برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اجراشد .در سال۲۰۱۲، تقریبا ۱۴۰ کشور یا اجراکننده و یا در حال ایجاد برنامه های اعتباربخشی ملی مراقبت سلامت بودند. از ابتدای سال ۱۳۹۱ بیمارستان های ایران نیز به مجموعه کشور های تحت نظام اعتبار بخشی پیوست .

      معانی لغوی متفاوتی از عبارت اعتباربخشی در دیکشنری وبستر ارائه شده است  1)مورد توجه قرار دادن یا مورد سنجش واقع شدن ۲) بخشیدن اعتبار نامه برای تصدیق کردن ۳) در نظر گرفتن حقایق برای اعتقاد داشتن  4) ایجاد استاندارد برای تضمین کردن به منظور کسب اطمینان . تعاریف مختلفی از اعتبار بخشی بر پایه نوع استفاده و شرایط استقرار آن ارائه گردیده است .

 


[۱] JCAHO : Joint commission of accreditation Health Organization

 

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها