no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و رفتار فرد و شخصیت aوb | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و رفتار فرد و شخصیت aوb
pro
آبان ۱, ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
0 فروش
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت و رفتار فرد و شخصیت aوb


مبانی نظری و پیشینه تحقیق شخصیت ورفتار فرد وشخصیت aوb

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۱۴۲ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. ۱۵

۲-۱ شخصیت.. ۱۶

۲-۲ تعاریف شخصیت.. ۱۶

۲-۳ حوزه‌های شخصیت.. ۱۸

۲-۳-۱ ساختار.. ۱۹

۲-۳-۲ فرآیند.. ۱۹

۲-۳-۳ رشد و نمو.. ۲۰

۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار.. ۲۲

۲-۴  مضامین عمده در نظریه شخصیت.. ۲۲

۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن.. ۲۴

۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار.. ۲۵

۲-۴-۳  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود.. ۲۶

۲-۴-۴  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار.. ۲۶

۲-۵ نظریه‌های شخصیت.. ۲۷

۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت.. ۲۷

۲-۵-۲ زیگموند فروید .. ۲۷

۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت):.. ۲۹

۲-۵-۴ سطوح شخیت: هشیار۳، نیمه هشیار۲ و ناهشیار.. ۲۹

۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن.. ۳۰

۲-۶ نظریه نوروان کاوی.. ۳۳

۲-۶-۱                                                                                   کار گوستاو یونگ .. ۳۳

۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ.. ۳۶

۲-۷ روان شناسی فردی.. ۳۶

۲-۷-۱                                                                                                 آلفرد آدلر.. ۳۶

۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر.. ۳۷

۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی.. ۳۹

۲-۸-۱ کارن هورنای.. ۳۹

۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای.. ۴۰

۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی.. ۴۱

۲-۹-۱                                                                              هری استاک سالیوان.. ۴۱

۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان.. ۴۲

۲-۱۰   تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور).. ۴۳

۲-۱۰-۱ کارل راجرز…………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز.. ۴۴

۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز.. ۴۵

۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز.. ۴۶

۲-۱۱   نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت.. ۴۷

۲-۱۱-۱آبراهام مازلو………………………… ۴۷

۲-۱۲   نظریه رویکرد صفات در شخصیت.. ۴۸

۲-۱۲-۱گوردون آلپورت………………………… ۴۸

۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت.. ۴۹

۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت.. ۵۱

۲-۱۳-۱هانس ج آی سنک………………………… ۵۱

۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک……………………. ۵۲

۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت.. ۵۳

۲-۱۴   نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات.. ۵۴

۲-۱۴-۱ریموند کوته………………………….. ۵۴

۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت.. ۵۴

۲-۱۵   نظریات رابطه شغل و شخصیت.. ۵۶

۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A.. 59

۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B.. 60

۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. ۶۲

۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل.. ۶۲

۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی .. ۶۳

۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس... ۶۵

۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت.. ۶۶

۲-۱۶-۵خطر پذیری……………………………. ۶۷

۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن.. ۶۸

۲-۱۷-۱ شخصیت در قرآن.. ۶۹

۲-۱۸ تیپ شناسی.. ۷۱

۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی.. ۷۳

۲-۱۹-۱ زندگینامه.. ۷۳

۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت……………. ۷۴

۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ.. ۷۵

۲-۲۰   ظریه ساخت بدن و خلق وخوی.. ۷۶

۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی).. ۷۸

۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:.. ۷۹

۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی.. ۷۹

۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ.. ۷۹

۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۴ روابط کارکردی.. ۸۱

۲-۲۳-۵ انواع کارکرد.. ۸۲

۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ.. ۸۴

۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه.. ۸۵

۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی.. ۹۰

۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی.. ۹۱

۲-۲۴ اثر بخشی .. ۹۳

۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف.. ۹۴

۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون:.. ۹۴

۲-۲۵-۲ سی‌شور:.. ۹۵

۲-۲۵-۳ آرجریس:.. ۹۵

۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن:.. ۹۵

۲-۲۵-۵ مالفورد:.. ۹۶

۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد.. ۹۷

۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد.. ۹۷

۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس.. ۹۷

۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش.. ۹۷

۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران:.. ۹۸

۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز:.. ۹۹

۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز:.. ۹۹

۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی.. ۱۰۰

۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی.. ۱۰۱

۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز.. ۱۰۱

۲-۲۸  مدلهای ارزیابی اثربخشی.. ۱۰۲

۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند.   102

۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت.. ۱۰۴

۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف.. ۱۰۴

۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع.. ۱۰۵

۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی.. ۱۰۶

۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع.. ۱۰۸

۲-۳۰ کارهای دیگران.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور.. ۱۱۳

۲-۳۰-۲ اثر بخشی.. ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور.. ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۲  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور.. ۱۲۱

۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری.. ۱۲۶

۲-۳۲        لگوی نظری پژوهش  128

 

شخصیت[۱]

 

شخصیت از واژه لاتین پرسونا گرفته شده است که به نقاب هنر پیشه‌ها در نمایش اشاره دارد. روان شناسی شخصیت به آنچه معمولا به ماهیت انسان مربوط می‌شود می‌پردازد، نظریه پردازان شخصیت به کلیت انسان می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا روابط پیچیده میان جنبه‌های مختلف کنش انسان و روابط پیچیده ی بین انسانها را بررسی ‌کنند آنان معتقدند که شخصیت انسان به صورت یک کل سازمان یافته عمل می‌کند و در پرتو چنین کلیت و سازمانی نیز باید شناخته شود. در لغت شخصیت این معنا مستتر است که هر فردی واحد منحصر به فرد و به اصطلاح عوام تک است و هیچ شخص دیگری را نمی‌توان یافت که کاملا شبیه او باشد. 

 

۲-۲ تعاریف شخصیت  

 

هر فرد پدیده ای منحصر به فرد و یگانه است و نظریه پردازان شخصیت می‌کوشند تا روابط پیچیده بین ابعادمتفاوت کردار فرد را دریابند،با مطالعه شخصیت افراد خصوصیاتی که بر اساس آن فردی از فرد دیگر متمایز می‌شود روشن می‌گردد                                   (شاملو ۱۳۷۲، ص ۱۳)

 

 برخی از روانشناسانی شخصیت جبنه‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک رفتار آدمی‌را مطالعه کرده و روش‌های مناسب آن را به کار می‌برند برخی دیگر به مشاهده و بررسی رفتار مشهود فرد می‌پردازند برخی شخصیت را بر حسب خصوصیاتی نظیر فرآیند ناهشیاری می‌دانند، از جمله روانشناسی نسبی که شخصیت را بر اساس صفت بارز یا رگه‌های مشخص شخصیتی تفسیر و توجیه می‌کند کاتل می‌باشد.     (شاملو، ۱۳۷۲، ص ۱۵ و ۱۴)

 

اریک فرم در تعریف شخصیت چنین می‌گوید: شخصیت مجموع کیفیت‌های موروثی و اکتسابی است که او را منحصر به فرد می‌کند   (لارنس، ۱۹۹۴)، ص ۵۰ )

 

شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی‌های فرد یا افراد است که شکل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری آنهاست. نظام مورد بررسی ما شامل تفکر، عواطف و رفتارهای بیرونی (قابل مشاهده)است، به ویژه ارتباط این سه جنبه با یکدیگر در ساختن شخصیتی بی مانند و منحصر به فرد بسیار با اهمیت است.                                پروین و جان (جوادی ۱۳۸۱) ص ۴)

همچنین می‌توانیم بگوییم که شخصیت مجموعه ای از ویژگیهای پایدار و بی نظیر است که ممکن است در پاسخ به موقعیتهای مختلف تغییر کند.         

شولتز و سیدنی الن(محمدی ۱۳۷۸)، ص ۱۵)

هنگامی‌که روان شناسان درباره شخصیت صحبت می‌کنند. مقصودشان مفهومی‌پویاست که بیانگر رشد و تکامل کل سیستم روانی شخص است یعنی به جای توجه به اجزا به کل توجه می‌کند، تعریفی که گوردن آل پرت حدود ۵۰ سال پیش برای شخصیت ارائه کرد هنوز زبانزد همگان است که گفت: شخصیت، همان شخصیت پویا در درون فرد است که از سیستم‌های روانی و فیزیکی تشکیل شده و تنها عاملی است که تعیین کننده سازش فرد با محیطش می‌باشد.

               رابینز (پارساییان و اعرابی۱۳۷۹)

شخصیت فرد مجموعه ای نسبتا با ثبات از مشخصات، تمایلات، خلق و خوی که مجموعه عوامل تعیین کننده تشابهات و تفاوتهای رفتاری است .

(سالواتور، ۱۹۸۹ ، صفحه ۲۴۳) (نوری تاجر،۱۳۷۵)

یونگ شخصیت هر فرد را محصول تاریخ قرون و اعصار جدید او می‌داند و به نظر وی ساختار شخصیتی عبارتست از چند سیستم جدا اما مربوط به هم که مهمترین این سیستمها عبارتند از ایگو[۲]، ناخود آگاه شخصی[۳]، عقده‌های آن[۴] ناخود آگاه جمعی[۵] ارگی تایپ‌های آن ارگ‌ها[۶]، ، پرسونا[۷]،آنیما[۸]، سایه [۹]، آنیموس۹.

 

۲-۳ حوزه‌های شخصیت

 

حوزه‌هایی که نظریه‌های شخصیت باید به آن بپردازد به شرح زیر است.

  1. ساختار یا واحدها یا سنگ بنای شخصیت
  2. فرآیند‌ها یا جنبه‌های پویای شخصیت از جمله انگیزه‌ها
  3. نمو رشد یا این که انسان چگونه به صورت انسان ویژه ای که هر کدام از ما هستیم
  4. آسیب شناسی یا ماهیت و علل کنش ناسازگار ناسازگارانه ی شخصیت
  5. تغییر یا این که افراد چگونه تغییر می‌کنند و چرا بعضی اوقات در برابر تغییر مقاوم هستند و یا قادر به تغییر نیستند.

 

۲-۳-۱ ساختار

 

نظریه‌های شخصیت را می‌توان با توجه به مفاهیمی‌که برای پاسخگویی به سوالات چه چیز، چطور، چرا به کار می‌برند مقایسه کرد در واقع مفهوم ساختار به جنبه‌های پایدارتر مقاوم تر و شخصیت اطلاق می‌شود در این برداشت ساختارها با اجزاء بدن یا مفاهیم مثل اتم و مولکول قابل مقایسه اند مفاهیمی ‌ساختاری مفاهیمی ‌مثل پاسخ، عادت، صفات و تیپ را در نظر می‌گیرد.

مفهوم تیپ با دسته بندی تعداد قابل توجهی از صفات مختلف معنی پیدا می‌کند و در مقایسه با مفهوم صفت به نظم و عمومیت بیشتری در رفتار دلالت می‌کند وقتی فردی درجه ای از صفت خاصی را دارد در تیپ خاصی قرار می‌گیرد مثل تقسیم بندی افراد به درونگرا و برون گرا یا طبقه بندی افراد بر حسب این که به دیگران گرایش دارند یا دوری می‌کنند.

                                         پروین و جان (جوادی ۱۳۸۱)

 


[۱] prsonality

 

 

[۲] Igo                                                                            9Animus

 

 

[۳] Pensonal un conscious

 

 

[۴] complex

 

 

[۵] Collective unconscious

 

 

[۶] Acche

 

 

[۷] Persona

 

 

[۸] Anima

 

 

[۹] shadow

 

 

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها