no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و محاسن ارتباطات سازمان | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و محاسن ارتباطات سازمان
pro
مهر ۱۳, ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و محاسن ارتباطات سازمان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش و محاسن ارتباطات سازمان

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۱۵۸ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲-  مبانی نظری پژوهش                                   11

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                                12

۲-۱-۲- ارتباطات چیست                                     14

۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات                                   15

۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط                                      17

۵-۱-۲- انواع ارتباطات                                         18

۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی                                22

۷-۱-۲- شیوه های ارتباط                                   23

۸-۱-۲- شکلهای ارتباط                                          25

۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات                                        29

۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو                                    31

۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل                         31

۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط                                      32

۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات                                    33

۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات                                 45

۱۵-۱-۲- بازخور                                           47

۱۶-۱-۲- ویژگی یک ارتباط مؤثر                                  49

۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست                                50

۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                 50

۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                              52

ارتباط مؤثرتر                                            52

۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات                                 53

۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه                                       55

۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات                                       56

۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان                                 59

۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی                               63

۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی                               65

۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                 65

۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت                               69

۲-۲- عملکرد                                              70

۱-۲-۲- مدیریت عملکرد                                     71

۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                            72

۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد                                  73

۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE                                 75

۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE                                 77

۶-۲-۲- سه کنش مدیریت عملکرد                                   81

۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد                                     82

۸-۲-۲- سرپرستی                                           83

۹-۲-۲- مرور بر عملکرد                                    85

۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد                                       85

۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد             88

۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                 92

۳-۲- پیشینه پژوهش                                        96

۱-۳-۲- تحقیقات داخل کشور                                      96

۲-۳-۲- تحقیقات خارج کشور      

 

 مبانی نظری پژوهش

 

 فراهم آوردن یک سیستم ارتباطی ‌،از جمله وظایف اساسی مدیر می باشد.

 

«چستر آی.بارنارد»

 

ارتباط در تمام جنبه های زندگی دخالت دارد معلمان با استفاده از روش های شفاهی ،‌ کتبی، و رسانه های دیگر نظیر نوارهای ویدئو ‌، کامپیوتر و اشکال هنری تدریس می کنند.

دانش آموزان نیز یادگیری خود را از طریق رسانه های مشابهی نشان می دهند ‌، رؤسای نواحی و مدیران مدارس ،‌بیش از ۷۰ درصد وقت خود را صرف ارتباط می کنند . از یک جهت می توان گفت که دانش آموزان معلمان و مدیران با برقراری ارتباط امرار معاش می کنند.

همچنین می توان گفت برقراری ارتباط صحیح ، بین اجزای گوناگون یک سازمان از ارکان وظایف مدیر در فرایند مدیریت است. در واقع ارتباط مؤثر با افراد و درک انگیزه های آنان باعث توفیق مدیریت در انجام وظیفه رهبری می شود . به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمان برقرار نباشد گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند .

از این گذشته، «چستر بارنارد» مشاهده کرد که وجود اهداف مشترک برای تلاش های گروهی ضروری است. اهداف نیز زمانی شناخته شده ،مفید و پویا هستند که در مورد آنها بین افراد گروه ارتباط برقرار گردد. در سازمان ها بزرگ و پیچیده ‌،تبدیل اهداف به اقدامات عملی و متعاقب آن کسب موفقیت به ارتباطات بستگی دارد. بنابراین ‌،برقراری یک شبکه ارتباطی فراگرد ارتباطی ، اولین وظیفه فرد سازمان دهنده و وظیفه مدیر می باشد . همچنانکه « هربرت سایمون » به طور  خلاصه ‌، اظهار داشت :« سازمان نمی توان بدون ارتباطات وجود داشته باشد .» (وین ک.هوی و سسیل ج . میسکل . ترجمه عباس زاده ۱۳۸۲ ص ۶۶۸).

 

 

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات

 

در نخستین مباحث مربوط به مدیریت موضوع ارتباطات بسیار  کم مورد توجه قرار می گرفت . اگر چه در کنشهای فرماندهی و اصل سلسله مراتب‌، مسأله ارتباطات به طور تلویحی گنجانده شده بود، ‌اما نخستین نظریه پردازان هیچگاه به طور کامل به این مقوله نپرداختند. و آن را در نظریه های مدیریتی نگنجاندند. در همان حال، ‌عموماً نقش ارتباطات غیر رسمی را در ارتباط با مسأله تکمیل مجاری ارتباطی رسمی و سلسله مراتبی اذعان داشتند.

لیکن نظریه پرداز پیشگام مدیریت، هانری فایول، تقریباٌ نخستین کسی بود که مسأله ارتباطات را به تفضیل تجزیه و تحلیل کرد و برای آن راه حل معنی دار ارائه داد. شکل ۲-۱ حالت بسیار ساده سازمان رسمی را به تفسیر فایول نشان می دهد .

اگر مجاری رسمی این سازمان دقیقاً تعقیب شود و شخص «و» بخواهد «ل» ارتباط برقرار سازد، این ارتباط باید از طریق هـ ـ د ـ ج ـ ب ـ الف ـ ح ـ ط ـ ی ـ ک ـ ل صورت گیرد و به صورت بالعکس به او باز گردد به بیان دیگر «و» باید از طریق بیست پست سازمانی با «ل» ارتباط متقابل برقرار سازد از سوی دیگر، ‌اگر «و» با «ل» پل ارتباطی ایجاد کند این ارتباط به بیان فایول چنین خواهد بود:

… «و» و «ل» با یکدیگر مستقیماً مواجه می شوند و در مدت فقط چند ساعت و پس از چند سوال و جواب که باید از بیست نفر می گذشت عده ای را ناآرام می ساخت به کاغذ بازی فراوان منجر می شد هفته ها و ماهها طول می کشید تا به نتیجه ای برسد که میزان رضایت خاطر آن از نتیجه ارتباط مستقیم «و» و «ل» بسیار کمتر بود به تفاهم می رسند.

این «پل ارتباطی » به آنچه در سازمانهای رسمی نوین زیر عنوان ارتباطات افقی خوانده می شود بسیار نزدیک است. متأسفانه اینگونه بینش های کلاسیک بسیار معدود و در بیشتر مواقع منحصر به شخص یا موقعیت های ویژه بود.

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها