no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت
pro
مهر ۲۹, ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
0 فروش
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت


مبانی نظری و پیشینه تحقیق ورشکستگی ،انواع شکست و فرض تداوم فعالیت

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۷۷ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۲۴

۲-۲ تعاریف ورشکستگی. ۲۵

۱-۲-۲پریشانی مالی. ۲۵

۲-۲-۲ قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی): ۲۶

۳-۲-۲ نکول: ۲۶

۴-۲-۲ ورشکستگی. ۲۷

۳-۲مراحل درماندگی مالی. ۲۷

۴-۲-هزینه های ورشکستگی. ۲۸

۵-۲ تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه ۳۰

۶-۲ دلایل ورشکستگی. ۳۲

۱-۶-۲ دلایل برون سازمانی. ۳۲

۲-۶-۲ دلایل درون سازمانی. ۳۳

۷-۲  ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی. ۳۷

۱-۷-۲  تحلیل روند: ۳۷

۲-۷-۲  تحلیل عملیات حسابداری. ۳۷

۳-۷-۲  تحلیل مدیریت.. ۳۹

۸-۲ انواع شکست.. ۴۰

۹-۲ بررسی قانون ورشکستگی در ایران. ۴۰

۱۰-۲بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها ۴۱

۱۱-۲ قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز. ۴۲

۱۲-۲  تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. ۴۲

۱۳-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. ۴۳

۱۴-۲ تعریف بورس اوراق بهادار. ۴۵

۱۵-۲  مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ۴۶

۱-۱۵-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. ۴۶

۲-۱۵-۲ شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. ۴۷

۳-۱۵-۲ صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. ۴۷

۴-۱۵-۲ شرکت مادر. ۴۸

۵-۱۵-۲ شرکت های فعالیت تنوعی. ۴۸

۱۶-۲ مفهوم پیش بینی. ۴۹

۱۷-۲ مفهوم تصمیم گیری. ۴۹

۱۸-۲ پیش بینی مقدمه ای بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی. ۵۱

۱۹-۲فرض تداوم فعالیت.. ۵۱

۱-۱۹-۲استانداردهای حسابداری مربوط به فرض تداوم فعالیت.. ۵۳

۲-۱۹-۲ برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت.. ۵۴

۲۰-۲ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، نسبت های مالی و کاربرد آنها ۵۵

۲۱-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی. ۵۶

۲۲-۲ تحلیل پوششی داده ها ۵۷

۲۳-۲ انواع مدلهای تحلیلی پوششی داده ها ۵۸

۱-۲۳-۲ مدل CCR.. 58

۲-۲۳-۲ مدل BCC.. 59

۲۴-۲ مدلها و روشهای پیش بینی وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی. ۶۰

۱-۲۴-۲ مدل بیور. ۶۰

۲-۲۴-۲ مدل آلتمن. ۶۱

۳-۲۴-۲ مدل دی کین. ۶۴

۴-۲۴-۲  مدل اسپرینگیت.. ۶۴

۵-۲۴-۲  مدل اوهلسون. ۶۴

۶-۲۴-۲ مدل زمیسکی. ۶۵

۷-۲۴-۲ مدل فالمر. ۶۵

۸-۲۴-۲ مدل CA-Score. 66

۹-۲۴-۲مدل گرایس.. ۶۷

۱۰-۲۴- ۲مدل زاوگرن. ۶۷

۱۱-۲۴-۲ مدل SAF. 69

۱۲-۲۴-۲ مدل Thai DA.. 69

۱۳-۲۴-۲ مدلهای پیش بینی هوش مصنوعی. ۷۰

۱۴-۲۴-۲ درخت های تصمیم ۷۲

۱۵-۲۴-۲ الگوریتم ژنتیک (GA) 73

۱۶-۲۴-۲ تئوری مجموعه فازی. ۷۴

۱۷-۲۴-۲ تحلیل پوششی داده ها ۷۴

۱۸-۲۴-۲ استدلال مبتنی بر مورد ۷۵

۱۹-۲۴-۲ مجموعه ناهموار. ۷۶

۲۰-۲۴-۲ روش ماشین بردار پشتیبان. ۷۶

۲۵-۲ پیشینه تحقیق: ۷۷

۱-۲۵-۲ تحقیقات داخلی. ۷۷

۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی ۸۳

 

 

 

مقدمه

 

هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری اقتصادی است. در تصمیم گیری، اطلاعات نقش بسیار مؤثری را ایفا می کنند و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب اطلاعات، پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است.

بیور معتقد است«پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بین انجام داد"(ادنان، ۲۰۰۲،ص۴).[۱]

هر چه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهد گرفت. یکی از راه های کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی، ارائه الگوهای مناسب درباره ی وضعیت مالی شرکت هاست. الگوهای پیش بینی ورشکستگی، یکی از ابزارهای برآورد وضع آتی شرکت هاست (ثقفی، ۱۳۸۱،ص ۳۵).

ورشکستگی شرکتها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت ها را متوجه شود، با برنامه ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می دهد.(رهنمای رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵، ص۴۸۲)

بنابراین پیش بینی بحران مالی شرکت ها، پیش نیاز جلوگیری از ورشکستگی همان مصداق «پیشگیری بهتر از درمان است» می باشد.

در این فصل ابتدا به تعاریف ورشکستگی و سپس مراحل درماندگی مالی و به ترتیب هزینه های ورشکستگی، تأثیر ورشکستگی بر ساختار سرمایه، دلایل ورشکستگی، بررسی قانون ورشکستگی، تاریخچه بورس و انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس، مفهوم پیش بینی، مفهوم تصمیم گیری، مفروضات تداوم فعالیت و سپس مدل تحلیل پوششی داده ها و در بخش بعد مدلهای پیش بینی درماندگی مالی و نهایتاً پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور آورده شده است.

 

 

 2-2 تعاریف ورشکستگی

 

در ادبیات مالی تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه شده است که در اینجا به ذکر برخی از آنها می پردازیم.

 

۱-۲-۲پریشانی مالی[۲]

 

 در فرهنگ لغات لانگمن این واژه به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ دستی آورده شده است (لانگمن، ۲۰۰۷،ص ۱۲۷)[۳].

گوردون در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت معرفی کرده است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردون، ۱۹۷۱)[۴]

ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی می داند که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموعه هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد. در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است.

در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است(ویتاکر، ۱۹۹۹)[۵]

حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به بدهی، مانند نگه داشتن نسبت جاری طبق قرارداد نباشد که به این حالت نکول تکنیکی[۶] گویند.(احدی دولت سرا، ۱۳۸۷، ۲۹)

در حالت دیگری، درماندگی زمانی رخ می دهد که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و این زمانی است که ارزش ویژه شرکت عددی منفی گردد.

 

در ادبیات درماندگی مالی شرکت ها عموماً از چند اصطلاح شکست[۷]، قابلیت نقدشوندگی ضعیف (درماندگی)[۸]، نکول[۹] و ورشکستگی[۱۰] به طور گسترده ای استفاده می شود.

 هر چند این عبارات دارای معانی متفاوت و متمایزی هستند، اما اغلب به صورت مترادف به کار می روند.

شکست: این واژه در فرهنگ لغت وبستر به عنوان وضعیت یا حالت کسری داشتن و یا ناکافی بودن و قصور کردن تعریف شده است.

 کتاب دان و براداستریت(۱۹۸۰) اصطلاح شکست را جهت اشاره به آن دسته از شرکت هایی برگزیده است که به دلیل واگذاری و یا ورشکستگی دست از کار می کشیدند و یا فعالیت های زیان ده تجاری را کنار می گذاشتند و یا مشمول تغییر در وضعیت حقوقی به موجب قانون می شدند.

شکست به این معنی است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری ها، همواره از نرخ های متداول سرمایه گذاری های مشابه پایین تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه ها و یا پایین تر بودن بازده متوسط سرمایه گذاری ها از هزینه سرمایه استفاه می شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد.

 

۲-۲-۲ قابلیت نقدشوندگی ضعیف(درماندگی):

 

این واژه به شکل تخصصی استفاده می شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ایفا کند.

 

۳-۲-۲ نکول:

 

یکی دیگر از اشکال درماندگی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکار رخ می دهد. شرکت ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط نکول قرار نمی گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف مدت ۳۰ روز برطرف نشود، در حالت نکول قرار می گیرد. در چند دهه ی اخیر نکول در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است.

 


[۱] -Adnan,2002

 

 

[۲] -Financial Distress

 

 

[۳]-longman, 2007

 

 

[۴]– Gordon, Myron J, 1971

 

 

[۵]– Whitaker, R. 1999

 

 

[۶] -Technical Default

 

 

[۷] -Failure

 

 

[۸] -Insolvency

 

 

[۹] -Default

 

 

[۱۰] -Bankruptcy

 

 

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها