no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه بحران هویت- احمدی | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه بحران هویت- احمدی
pro
نوامبر 6, 2017
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه بحران هویت- احمدی


پرسشنامه بحران هویت- احمدی

 

توضیحات پرسشنامه:

روایی: دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر:دارد

منبع:دارد

فرمت فایل:ورد وقابل ویرایش می باشد

 

توضیحات:

 

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه بحران هویت، یک مقیاس مداد کاغذی است که دارای ۳۰ ماده میباشد. در تدوین این پرسشنامه، ابعاد مختلف تشخیصی بحران به صورت زیر دستهبندی شده است:

۱– اشکال در اهداف بلندمدت؛ ۲– تردید در انتخاب شغل؛ ۳– نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت؛ ۴– نامتناسب بودن رفتار جنسی؛ ۵– اشکال در شناخت و معرفت مذهبی؛ ۶– عدم توجه به ارزشهای اخلاقی؛ ۷– رعایت نکردن تعهد گروهی؛ ۸– داشتن دید منفی نسبت به خود؛ ۹– نداشتن روحیه تلاش و ابتکار؛ ۱۰– اختلال در تنظیم وقت.

برای هر یک از بخشهای فوق، سؤالاتی طرح شده است. این سؤالها دارای ۴ درجه میباشند و به صورتی تدوین گردیدهاند که در هر مقوله، گزینه اول معرف نبودن اشکال و نقصان بوده و گزینه آخر )چهارم(، معرف شدید بودن اشکال و نقصان میباشد.

 

شیوه نمرهگذاری این پرسشنامه ۳۰ مادهای به صورتی است که آزمودنیها باید به یکی از چهار گزینه ) در هر بخش(، پاسخ دهند و سپس پاسخهای آنان براساس مقادیر ۰، ۱، ۲، ۳ نمرهگذاری میشود. حداکثر نمره در این پرسشنامه ۹۰ امتیاز و حداقل آن صفر میباشد. هر قدر نمره آزمودنی به سوی ۹۰ گرایش یابد، میتوان اذعان داشت که در کسب هویت، بحران بیشتری را دارا میباشد و برعکس ،هر قدر نمره وی به سوی صفر گرایش یابد، معرف توانمندی بیشتر وی در اکتساب هویتش است.

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها