no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه) | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)
pro
آبان ۱۷, ۱۳۹۶
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)


پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ -(FMI-SF( (فرم کوتاه)

 

بخشی از متن پرسشنامه:
فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ)FMI-SF(1، بهطور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته و در بسیاری از فرهنگها، از نظر خصوصیات روانسنجی مورد بررسی قرار گرفته است .)۱( بوچهلد۲ و همکاران فرم اولیه پرسشنامه ذهن اگاهی فرایبورگ که شامل ۳۰ سوال بود را طراحی کردند .)۲( بعدها فرم کوتاه با ۱۴ گویه که برای استفاده در جمعیت عمومی مناسبتر است توسط واالچ۰ و همکاران طراحی شد .)۳( فرم بلند پرسشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ بیشتر برای اجرا در گروههایی مناسب است که با فرهنگ بودایی و اعمال مراقبهای آشنایی دارند، امّا فرم کوتاه آن برای اجرا در گروههایی که آشنایی زیادی با زمینه بودایی ذهنآگاهی ندارند، مناسبتر است و میتوان از فرم کوتاه در فرهنگهای مختلف استفاده نمود و میتواند به خوبی همه جنبههای مربوط به حوزه ذهنآگاهی را پوشش دهد ۳،۱ 

در طی یک بررسی در داخل کشور که توسط قاسمی جوبنه، عربزاده، جلیلی نیکو، محمدعلی پور و محسنزاده انجام شد، فرم کوتاه پرسشنامه ذهنآگاهی فرایبورگ ابتدا به به فارسی ترجمه شد و سپس روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت .)۱(

تعداد گویه ها: ۱۴
هدف: سنجش ذهن آگاهی
سازندگان پرسشنامه: والاچ و همکاران
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی: دارد (ایرانی و خارجی)
پایایی: دارد (ایرانی و خارجی)
هنجاریابی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۶
فرمت فایل:
wordموضوعات :
ads

دیدگاه ها