no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)فرم کوتاه | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)فرم کوتاه
pro
آبان ۲۱, ۱۳۹۶
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)فرم کوتاه


پرسشنامه فراشناخت ولز  (MCQ-30)فرم کوتاه

 

 توضیحات پرسشنامه:

روایی:  دارد

روایی:  دارد

نمره گذاری وتفسیر:  دارد

منبع:  دارد

نوع فایل:  دارد

این مقیاس خود گزارشی ۳۰ سوالی، که توسط ولز در سال ۱۹۹۷ ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ­ها بر اساس مقیاس چهار درجه­ای لیکرت (۱: مخالفم، ۲: کمی موافقم، ۳: نسبتا موافقم، ۴: کاملا موافقم) محاسبه می­شوند. پرسشنامه مذکور دارای ۵ خرده مقیاس است که سوالهای ۲۸، ۲۳، ۱۹، ۱۰، ۷، ۱، باورهای مثبت درباره نگرانی، سوالهای ۲۱، ۱۵، ۱۱، ۹، ۴، ۲ باورهای منفی درباره کنترل­پذیری افکار و خطرات مربوط به نگرانی، سوالهای ۲۹، ۲۶، ۲۴، ۱۷، ۱۴، ۸، عدم اطمینان شناختی، سوالهای ۲۷، ۲۵، ۲۲، ۲۰، ۱۳، ۶، نیاز به کنترل افکار و سوالهای ۳۰، ۱۸، ۱۶، ۱۲، ۵، ۳ فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی را ارزیابی می­کنند. ولز، کاترایت- هاتون (۲۰۰۴) برای پایایی این مقیاس دامنه ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از ۹۳/۰ تا ۷۶/۰ و پایایی بازآزمایی را ۷۵/۰ و برای خرده مقیاسها ۸۷/۰ تا ۵۹/۰ گزارش کرده­اند. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس در نمونه­­ی ایرانی ۹۱/۰ گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، وقوف شناختی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی ۸۷/۰، ۸۶/۰، ۸۱/۰، ۸۰/۰ و ۷۱/۰ گزارش شده­است (شیرین زاده، ۱۳۸۵).

 

 

جهت دانلود فصل دوم پایان نامه فراشناخت به لینک مشخص شده مراجعه فرماییدموضوعات :
ads

دیدگاه ها