no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986 | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶
pro
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۵,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو ۱۹۸۶


پرسشنامه پرخاشگریAGQنواکو ۱۹۸۶

 

توضیحات پرسشنامه:

روایی: دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر:دارد

منبع:دارد

فرمت فایل:ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات فایل:

این پرسشنامه مشتمل بر ۳۰ گویه است که چهار گویه آن عامل خشم و هشت گویه آن عامل تهاجم و هشت گویه، عامل کینه توزی را می سنجد. مقیاس AGQ یک مقیاس خودگزارش دهی مداد کاغذی است و آزمودنی به یکی از چهار گزینه ی هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه پاسخ گفته و برای هر یک از ۴ گزینه مذکور به ترتیب مقادیر ۰، ۱، ۲ و ۳ درنظر گرفته می شود به جز گویه ۱۸ که بار عاملی منفی دارد و جهت نمره گذاری در آن معکوس است. نمره کلی این پرسشنامه از صفر تا ۹۰ با جمع نمرات سؤال ها بدست می آید. افرادی که در مقیاس نمره آنان از میانگین کمتر است، پرخاشگری پایین خواهند داشت.

اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)

خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه از طریق تحلیل عوامل ساخته شده است بدین شرح است(زاهدی فر، ۱۳۷۵):

ضرایب بازآزمایی بدست آمده بین نمره های آزمودنی ها در دو نوبت برای کل آزمودنی ها (۹۱=N)، آزمودنی های دختر (۴۸=N) و آزمودنی های پسر (۳۸=N) به ترتیب ۷۰/۰=r، ۶۴/۰=r و ۷۹/۰=r بوده است.موضوعات :
ads

دیدگاه ها