no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران 1973 | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳
pro
آبان ۵, ۱۳۹۶
۶,۰۰۰ تومان
0 فروش
۶,۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳


پرسشنامه SCL-90R دراگوتیس و همکاران ۱۹۷۳

 

مشخصات پرسشنامه

 

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر:دارد

نوع فایل:ورد وقابل ویرایش

منبع :دارد

 

توضیحات داخل متن

روایی پایایی و نمره گذاری

این آزمون شخصیتی کوتاه پاسخ علاوه بر تشخیص بیماران روانی در مورد معتادین به الکل و مواد مخدر،ناتوانی های جنسی،بیماران سرطانی،بیماران با نارحتی های شدید جسمی و افرادی که نیازمند مشاوره هستند و یا برای غربال کردن ( به خصوص در مواقع استخدام) با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.

فرم اولیه این پرسشنامه(SCL-90) به وسیله دراگوتیس،لیپمن و کوری (۱۹۷۳) برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمانی و روانی طرح ریزی شده است. دراگوتیس و همکاران در سال ۱۹۸۴ پرسشنامه مذکور را مورد تجدیدنظر قرار داده و فرم نهایی آن را به نام فهرست تجدیدنظرشده علائم روانی (SCL-90-R) منتشر کردند.

این فهرست کوتاه پاسخ شامل ۹۰ سوال پنج گزینه ای(هیچ =۰،کمی =۱ ،تا حدی =۲ ،زیاد =۳،خیلی زیاد =۴ )است.

محتوای این آزمون ۹ بعد مختلف را به شرح زیر می سنجد :

۱٫        شکایت جسمانی (So):فرد کارکرد بیمارگونه بدن خود را ادراک می کند.

۲٫        وسواس-اجباری (Oc):فرد بر افکار،تکانه ها و اعمالی تمرکز می کند که ناخواسته هستند.

۳٫        حساسیت در روابط بین فردی (Is):فرد احساس عدم کفایت،خود کم بینی و احساس ناراحتی در ارتباط با دیگران می کند.

۴٫        افسردگی (Dp):فرد احساس درماندگی و ناامیدی می کند، نسبت به لذت زندگی بی علاقه است و خلق و خوی افسرده دارد.

۵٫        اضطراب (An):فرد از اضطراب زیادی برخوردار است.

۶٫        پرخاشگری (Ag):فرد دارای افکار،اعمال و احساس های ناشی از خشم است.

۷٫        ترس مرضی (Ph):فرد دارای ترس شدید غیرمنطقی نسبت به یک محرک خاص است.

۸٫        افکار پارانوییدی (Pa):فرد نسبت به دیگران بدبین است و سوءظن دارد.

۹٫        روان پریشی (Ps):فرد دارای ویژگی های روان پریشی (ضعیف تا حاد) است.

در ضمن تعداد ۷ سوال نیز بطور پراکنده جهت جلوگیری از آگاهی آزمودنی از ماهیت آزمون به پرسشنامه اضافه شده است که مانند سایر ابعاد نمره داده می شود.

پایایی:

در هنجاریابی اصلی آزمون، بالاترین آلفای کرونباخ مربوط به افسردگی  90/0 و کمترین آن مربوط به روا نپریشی ۷۷/۰ بوده است. بررسی پایایی به شیوه بازآزمایی نیز، ضرایب ۷۸/۰ تا ۹۰/۰ را نشان داده است (دراگوتیس و همکاران، ۱۹۷۶). در ایران، اسماعیلی با ارزیابی جامع این پرسشنامه، ساختار عاملی آن را تأیید نموده و پایایی قابل قبولی را نشان داده است (۷۷/۰).

منبع

 

Drogatis LR, Rickels K, Rock A. The SCL-90-R and MMPI: A step in the validation of new self-report scale. Br J Psychiatry. 1976;128:280-9.موضوعات :
ads

دیدگاه ها