no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پیشینه و مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پیشینه و مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری
pro
تیر ۱۸, ۱۳۹۷
۱۶,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۶,۰۰۰ تومان – خرید

پیشینه و مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری


پیشینه و مبانی نظری اقتصاد دانشی و دارایی های نامشهود و سرمایه فکری

 

توضیحات:

 

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات: ۶۶ صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری:

 

 

 

فهرست مطالب:

 

 

۱-۲- مقدمه    11
۲-۲ اقتصاد دانشی    11
۳-۲ تعریف دانش    12
۴-۲ پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه    13
۵-۲ اشکال جدید منابع سازمانی    15
۶-۲ دارایی های نامشهود    16
۷-۲ تاریخچه ی سرمایه ی فکری    20
۸-۲ اجزاء مدل سرمایه فکری    25

۹-۲ تعاریف مختلف سرمایه ی فکری    29
۱-۹-۲-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری    32
۱۰-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه فکری    38
۱۱-۲ مدل های توصیفی سرمایه ی فکری    39
۱۲-۲ مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها    40
۱-۱۲-۲ مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار    40
۲-۱۲-۲ مدل های مستقیم سرمایه ی فکری    41
۳-۱۲-۲ مدل های بازده دارایی ها    41
۴-۱۲-۲ مدل های کارت امتیازی    41
۱-۴-۱۲-۲ مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی)    42
۲-۴-۱۲-۲ مدل کیوی توبین    43
۳-۴-۱۲-۲ مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ)    44
۴-۴-۱۲-۲ مدل کارگزار فناوری ( تی – بی)    46
۵-۴-۱۲-۲  مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام)    47
۶-۴-۱۲-۲ مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی )    48
۷-۴-۱۲-۲ شاخص سرمایه ی فکری    49
۸-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی زنجیره ارزش     50
۹-۴-۱۲-۲ کارت امتیازی متوازن    50
۱۰-۴-۱۲-۲ رهیاب سرمایه ی فکری اسکاندیا    52
۱۱-۴-۱۲-۲ مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی)    53
۱۲-۴-۱۲-۲ مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی)    54
۱۳-۴-۱۲-۲ مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری    56

۱۳-۲ طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری    57
۱۴-۲ نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری    59
۱۵-۲ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملکرد مالی‌    60
۱۶-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری    68
۱۷-۲ مفهوم اقتصادی سود    68
۱۸-۲ تحقیقات  داخلی و خارجی صورت گرفته    69
۱-۱۸-۲ تحقیقات خارجی    69
۲-۱۸-۲ تحقیقات داخلی    71
منابع

 

 

– مقدمه


بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. در چنین فضایی بهره وری و مزیت رقابتی بنگاه ها در گرو ظرفیت تولید ، پردازش و کاربرد موثر دانشی قراردارد که در گستره ای جهانی پایدار شده است . در این گستره ، فعالیت های اصلی بنگاه ، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق شبکه ها ، از خلال ارتباط میان عامل های اقتصادی و در مقیاسی جهانی انجام می پذیرد. در واقع تولید یا خدمت رسانی سازمان های اقتصادی جدید ، در گرو فرایندهای اکتساب و پردازش منابع دانش و اطلاعات و ابزارهای مرتبط با این پردازش است . فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است.
در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، شکل گیری مفهوم اقتصاد دانشی، تعریف دانش، پدیدار شناسی کسب وکار، اشکال جدید منابع انسانی، دارایی های نامشهود، تاریخچه ی سرمایه ی فکری، اجزاء مدل و تعاریف مختلف و مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

 

۲-۲ اقتصاد دانشی
ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی دیگر سرمایه بیشتر ، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و .. نیست . بلکه منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود . قرن ۲۱ قرن اقتصاد دانشی است .
 قبل از اقتصاد دانشی ، اقتصاد صنعتی حاکم بوده است . در اقتصاد صنعتی عوامل تولید ثروت ، یکسری داراییهای فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار و پول و ماشین آلات و… می باشد و از ترکیب این عوامل اقتصادی ثروت تولید می شود . در این اقتصاد ، استفاده از دانش ، به عنوان یک عامل تولید نقش کمی دارد اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ، ارجحیت بیشتری پیدا می کند . در این اقتصاد ، داراییهای فکری و بخصوص سرمایه های انسانی جزو مهمترین دارائیهای سازمانی محسوب می شود وموفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیتهای فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها .

 

۳-۲ تعریف دانش
دانش تا کنون در جایگاه های گوناگون ، واز ابعاد متمایزی مورد توجه قرار گرفته است . دانش پیش از آن که در قالب مفهومی سازمانی مورد توجه قرار گیرد ، بیشتر از دریچه ای فلسفی به عنوان پدیده ای انسانی ، برای مدت ها مورد توجه فلاسفه ی حوزه های مختلف قرار داشته است .
برتراندراسل  سرآغاز پیدایش نظری دانش را "شک"  می داند . راسل با طرح این موضوع که اگر کسی مقابل این پرسش قرار گیرد که آیا به واقع در مورد پدیده ای خاص چیزی می داند ، به طور طبیعی به شناخت صورتی از " دانستن " پرداخته است ، با این امید که بتواند عقاید معتبر و غیر معتبر را در حوزه ی دانستن تفکیک نماید . براساس همین باور مشترک است که پیش ترها ایمانویل کانت  ، که شاید بتوان پایه گذاری نظریه دانش را به او نسبت داد ، نسبت به مفهوم " شکاکیت " در آرای دیوید هیوم  واکنش نشان می دهد . البته بایستی گفت که هر چند این موضوع بخشی اساسی از فلسفه ی کلاسیک به شمار می رود ، اما فیلسوفان کمی چون کانت ، بر اهمیت این موضوع تاکید داشته اند تا این که در قرون گذشته ی میلادی ، موضوع دانش بطور وسیعی مورد توجه فلاسفه ی تحلیلی قرار گرفته است .
تعریف دانش از دیدگاه های مختلفی توسعه یافته است . دیدگاه نخست ، دانش را به عنوان یک حالت ذهنی برای توانا ساختن افراد در توسعه ی دانش شخصی خود و به کار گیری آن بنابر نیازهای سازمانی در نظر می گیرد . در دیدگاه دوم ، دانش به عنوان یک شی با قابلیت ذخیره و تغییر در نظر گرفته می شود .
دیدگاه سوم ، دانش را در قالب یک فرآیند و عمل همزمان در نظر گرفته ، بر به کار گیری تخصص توجه دارد. چهارمین دیدگاه پیرامون دانش ، بر شرایط دست یابی به اطلاعات تمرکز دارد، و براین اساس دانش سازمانی می بایستی به منظور تسهیل دستیابی و بازیابی محتوا ، سازمان دهی شود . در نهایت دانش را می توان به عنوان قابلیت یا توان ایجاد تاثیر در اعمال آینده ی سازمان تعریف کرد .
در تعریف دانش دو دیدگاه غالب فناوری اطلاعات و دیدگاه مدیریت استراتژیک نیز وجود دارد . دیدگاه فناوری اطلاعات بین داده ، اطلاعات و دانش تمایز گذاشته و ابهام موجود بین این سه مفهوم را مورد توجه قرار می دهد . در دیدگاه مدیریت استراتژیک دانش به عنوان یک حالت ذهنی  ، یک قابلیت و یا یک فرآیند در نظر گرفته می شود . در نظر گرفتن دانش به عنوان یک حالت ذهنی بدین معناست که افراد دانش خود را از طریق ورودی های دریافتی از محیط خود توسعه می دهند . دانش به عنوان یک قابلیت ، توانایی تاثیر گذاری بر تفسیر و استفاده از اطلاعات و تصمیمات را داراست . در نهایت ، دانش به عنوان یک فرآیند بر نحوه ی اعمال تخصص موثر است و این هم زمانی دانستن و عمل کردن ، به جمع آوری ، سازمان دهی و اشتراک دانش در میان افراد کمک می کند . تا حدی که سایرین بتوانند از این دانش در جهت افزایش اثربخشی و بهره وری در کار خود استفاده کنند . به باور فرنس ترومپینارس و چارلز هامپدن ، ده ضلعی دانش سازمانی با ضلع های متقابل : دانش عمومی در مقابل دانش شخصی ، دانش فردی در مقابل دانش تیمی ، دانش تخصصی در مقابل دانش ضمنی و دانش بالا به پایین در مقابل دانش پایین به بالا و در نهایت دانشی که از درون سازمان به سمت بیرون هدایت می شود در مقابل دانشی که از بیرون به درون هدایت می شود ، در سازمان شکل می گیرد .

 

 

 

 

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها