no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادي(EVA) | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA)
pro
آگوست 27, 2017
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مبانی نظری سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA)


           

(EVA)مبانی نظری وپیشینه پژوهش سنجش عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی

 

 

توضیحات:

فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

تعدادت صفحات:۷۱صفحه
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه: ۲۴

۲-۲ شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) ۲۵

۱-۲-۲ شاخص های غیر مالی. ۲۶

۲-۲-۲ شاخص های مالی. ۲۸

۳-۲ معیارهای مالی سنتی. ۲۸

۱-۳-۲ بازده سرمایه گذاری  (ROI) 28

۲-۳-۲ سود باقیمانده (RI) 29

۳-۳-۲ بازده فروش.. ۳۰

۵-۳-۲ قیمت به عایدی هر سهم ۳۱

۶-۳-۲ معیارهای ارزیابی شرکت.. ۳۲

۱-۶-۳-۲ معیار اول – سود ۳۲

۲-۶-۳-۲ معیار دوم– سود هر سهم ۳۳

۳-۶-۳-۲ معیار سوم– رشد سود ۳۴

۴-۶-۳-۲ معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری. ۳۴

۴-۲ دلایل مطرح شده EVA.. 35

۱-۴-۲ تفکر مبتنی بر ارزش.. ۳۶

۲-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی ۳۷

۴-۴-۲ محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. ۳۹

۱-۴-۴-۲ حذف اثرات بدهی ها ۳۹

۲-۴-۴-۲ مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. ۴۰

۳-۴-۴-۲ مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. ۴۰

۴-۴-۴-۲ انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 41

۵-۴-۴-۲ ذخیره مالیات بر درآمد معوق. ۴۲

۶-۴-۴-۲ ذخیره LIFO.. 42

۷-۴-۴-۲ استهلاک انباشته سرقفلی. ۴۳

۸-۴-۴-۲ سرقفلی ثبت نشده ۴۳

۹-۴-۴-۲ دارائی های نامشهود ۴۴

۱۰-۴-۴-۲ تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل. ۴۴

۱۱-۴-۴-۲ سایر ذخایر معادل های سرمایه ۴۵

۵-۴-۲ محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی. ۴۵

۶-۴-۲ تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی. ۴۶

۷-۴-۲ تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه ۴۷

۸-۴-۲ استاندارد سازی EVA.. 48

۹-۴-۲ دگرگونی EVA.. 50

۱۰-۴-۲ تکامل EVA.. 50

۱۱-۴-۲ اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود ۵۲

۱۲-۴-۲ کاربرد های EVA.. 52

۱-۱۲-۴-۲ کاربردها داخلی EVA : 52

۲-۱۲-۴-۲ کاربردهای خارجی EVA.. 54

۱۳-۴-۲ کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات.. ۵۶

۱۴-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی. ۵۷

۱۵-۴-۲ معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA.. 58

۱۶-۴-۲ مفاهیم مرتبط با EVA.. 59

۱-۱۶-۴-۲  ارزش افزوده بازار. ۵۹

۲-۱۶-۴ -۲ ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA.. 60

۱۷-۴-۲ نقش EVA و MVA در سیستم پاداش.. ۶۰

۱۸-۴-۲ مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 62

۱۹-۴-۲ هزینه سرمایه ۶۲

۲۰-۴-۲ نرخ هزینه سرمایه (C) 62

۲۱-۴-۲ اهمیت نرخ هزینه سرمایه ۶۳

۲۲-۴-۲ روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه ۶۳

۲۳-۴-۲ منابع تامین مالی شرکتها ۶۴

۱-۲۳-۴-۲ نرخ هزینه بدهی. ۶۴

۲-۲۳-۴-۲ نرخ هزینه سهام ممتاز () ۶۴

۳-۲۳-۴-۲ هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65

۲۴-۴-۲ روش های محاسبه هزینه سود انباشته ۶۶

۱-۲۴-۴-۲ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. ۶۶

۲-۲۴-۴-۲ روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک… ۶۶

۳-۲۴-۴-۲ روش جریان نقدی تنزیل شده ۶۷

۴-۲۴-۴-۲ استفاده از ریاضیات مالی. ۶۸

۲۵-۴-۲ هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68

۲۶-۴-۲ ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه ۶۸

۲۷-۴-۲ مزایای EVA.. 69

۲۸-۴-۲ راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه ۷۰

۲۹-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. ۷۱

۱-۲۹-۴-۲ بازی سرمایه به کار گرفته ۷۱

۲-۲۹-۴-۲ بازی رشدهای آینده ۷۲

۳-۲۹-۴-۲ بازی انتقال ریسک… ۷۲

۳۰-۴-۲ ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد ۷۳

۳۱-۴-۲ EVA  CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد ۷۳

۳۲-۴-۲ سودمندی شاخص های EVA  CVA,EP, 73

۳۳-۴-۲ نتایج استفاده از EVA  CVA,EP,  برای پاداش مدیران اجرایی. ۷۳

۳۴-۴-۲ بازده حقوق صاحبان سهام ۷۴

۳۵-۴-۲ محدودیت های استفاده از ROE. 76

۳۶-۴-۲ اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE. 77

۳۷-۴-۲ بازده سرمایه گذاری. ۷۸

۳۸-۴-۲ سیستم دو پونت.. ۷۸

۵-۲ نتیجه گیری. ۸۰

۶-۲ سابقه تحقیق. ۸۱

۱-۶-۲ تحقیقات خارجی. ۸۲

۲-۶-۲ نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران ۸۳

 

 

 

 

۱-۲- مقدمه:

یک اصل بدیهی مالی پذیرفته شده ، این است که نقش مدیران حداکثر سازی ثروت سهامداران از طریق تخصیص کارای منابع می باشد. برای عملی ساختن این هدف ، به طور سنتی ثروت سهامدار توسط مقادیر حسابداری استاندارد مانند سود، درآمد و جریانهای نقدی ناشی از عملیات یا نسبت های صورتهای مالی (شامل سود هر سهم و بازده دارائیها و بازده حقوق صاحبان سهام) نشان داده  می شود. سپس این اطلاعاتِ صورتهای مالی توسط مدیران ، سهامداران و سایر اشخاص ذینفع جهت ارزیابی عملکرد جاری شرکت و نیز جهت پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می گردد. بعلاوه بر اساس شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا ، اطلاعات در دسترس عموم موجود بوده و این متغیرها به آسانی توسط بازار تفسیر شده و قیمت های سهام آتی جذب می گردد.

تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت مالی آشکار می سازد که همبستگی کامل بین معیار اندازه گیری ارزش و قیمت های سهام غیر ممکن است زیرا عملکرد شرکت نمی تواند به طور کامل ارزش بازار سرمایه آن را توضیح دهد، چون سایر عوامل یا ناهنجاری های بازار مانند فعالیتهای سفته بازاری ، حساسیت های بازار، عوامل اقتصاد کلان ، بر تغییر قیمتهای سهام اثر می گذارند. با این وجود معیاری که با اتکا بر آن بتوان در مورد ارزش شرکت قضاوت نمود برای گروههای مختلف ذینفع در جنبه های عملکرد شرکت گرانبها می باشد. برای مثال، لی۱ (۱۹۹۶) ، می گوید جستجو برای معیار برتر ارزشیابی شرکت ویژگی کلیدی ادبیات مالی تجربی معاصر می باشد:

«سالها، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها در جستجوی یک معیار سنجش به هنگام و قابل اتکا برای سنجش ثروت سهامداران بودند، با چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند تشخیص بدهند که سهام، بیش از واقع یا کمتر از واقع قیمت گذاری شده است، وام دهند گان می توانند امنیت وام هایشان را بسنجند و مدیران می توانند بر سود آوری کارخانه ها، بخش ها و شرکت هایشان نظارت کنند» (همان منبع، ص۸۶)۲.

در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، به زبان ریاضی  نحوۀ محاسبه متغیر های تحقیق مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است و در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

 

۲-۲ شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )

 برخی از معیارهای مالی که برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

عبارتند از : نرخ بازده سرمایه گذاری ، سود باقیمانده و نرخ بازده فروش، ارزش افزوده اقتصادی۱  و ارزش افزوده بازار۲ و شاخص جامع عملکرد ۳ ، شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرایند ارزیابی ، به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی  بنگاههای اقتصادی،  در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کار بست گسترده تری برخوردار شده است؛ که قضاوت آگاهانه و پایدار سودمندتر است زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد (رهنمای رود پشتی، ۱۳۸۶ ، ص ۳۶۰)۴.

سؤال اصلی این است که سهامداران برای سنجش عملکرد، باید از کدام معیار استفاده کنند. روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد قیمت سهام است ، اما معیار قیمت سهام از یک ضعف برخوردار است،  زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند مانند شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه و جهان خارج از کنترل مدیران می باشد. بنابراین معیارمورد استفاده بایستی از دو ویژگی زیر  برخوردار باشد.

۱- در معرض تمام عوامل که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند نباشد.

۲- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشد.

این ویژگی اصلی ترین تنشی است که یک معیار عملکرد خوب،  بایستی آنرا حل کند.

تحقیقات صورت گرفته توسط استیوارت نشان داده است که از بین معیارهای EVA ، رشد فروش، رشد سود، ROE, ROI؛ EVA بالاترین رابطه را با تغییرات ارزش بازار سهام دارد و می تواند بیشتر از ۵۰% تغییرات در این عامل را تشریح نماید. اگر به تاریخچه مدلهایی که به منظور ایجاد ارزش به وجود آمده اند. نظری بیندازیم می توان سیر تاریخی این مدلها را ترسیم کرد.۵

 

 

       دهه ۱۹۹۰                                            دهه ۱۹۸۰                                                

– ارزش افزوده اقتصادی (EVA)      – نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری                                                                                          – معیارهای ارزیابی متواز                   (BCS)  – بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)

– ارزش افزوده بازار         (MVA)

 

          

   دهه ۱۹۷۰                                                  دهه ۱۹۲۰

– سود هر سهم                           (EPS)         – سیستم دو پونت

– ترکیب حقوق صاحبان سهام                          – نرخ بازدهی سرمایه گذاریها  (ROI)    

                                                                 

                                                                                                                                       

۱-۲-۲ شاخص های غیر مالی

بسیاری از شرکتها از سود عملیاتی به عنوان یک معیار داخلی و حسابداری استفاده می کنند، در حالیکه شرکتها این معیار را با اطلاعات مالی خارجی (قیمت سهام) ،اطلاعات غیر مالی خارجی (رضایتمندی مشتریان) و اطلاعات غیر مالی داخلی (زمان تحویل کالا) ،تکمیل می کنند. شرکتها این معیارهای مالی وغیر مالی را تحت گزارشی به نام معیارسنجش جامع عملکرد بیان می کنند. این گزارشات شامل موارد زیر است:

۱- معیارهای سود آوری : سود عملیاتی و رشد درآ مدی.

۲-  معیارهای رضایتمندی مشتریان: سهم بازار، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع.

۳- معیارهای کارایی ،کیفیت وزمان ، انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده.

۴- معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید.

شاخص جامع سنجش عملکرد BSC که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته شده است، از جمله معیارهای نوین سنجش در عملکرد مدیریت به شمار می آید. این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی های این شاخص جامعیت آن است. بطوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواماً در ارزیابی مدنظر قرارمیدهد.

۱- شاخص های مالی یک بعدی هستند. 

۲- شاخص های مالی تاریخی هستند.

۳- شاخصهای مالی معلول هستند و به علت ها توجهی ندارند(عدم توجه به رابطه علت و معلولی).

۴- شاخص های مالی پاسخی برای ذینفعان دیگر ارائه نمیدهند. شاخص BSC بر پایه استراتژیها، بر استراتژیهای آینده نیز تاثیر گذار است، یعنی با توجه به استراتژی تعریف شده به سنجش عملکرد می پردازد و از نتایج آن برای اصلاح استراتژی قبلی و تدوین استراتژی جدید استفاده می گردد. تعامل شاخص ها، دیدگاههای مورد نظر با هم و استراتژی ها در زیر ارائه شده است.

۱.Lee,1996

 

۱. EVA

 

۲. MVA

 

۳ – Blanced  scorececard (BSC)

 

۵ – heriot  , Measuring performance by niall lothion, BA, CA

 

– Performance  Managment

 

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها