no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

پروپوزال بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ستاد | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ستاد
pro
شهریور ۹, ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
0 فروش
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ستاد


پروپوزال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در میزان شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ستاد

 

منابع فارسی: دارد

منابع لاتین: دارد

نوع فایل: Word قابل ویرایش

تعداد صفحه:۳۳ صفحه

حجم فایل : ۴۲ کیلوبایت

 

جزئیات و توضیحات پروپوزال::

 

نکته مهم: تمامی پروپوزال های این سایت همه موارد زیر را داراست:

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی۱ ، کاربردی ۲ و ضرورت های ۳ خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته – مستقل و…):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فهرست جدیدترین منابع و مأخذ ( فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پروپوزال پایان نامه :

نکته : بعضی از پروپوزال ها به نسبت موضوع توضیحات و بندهای بیشتری نیز دارد.

 

قسمتی از متن پروپوزال

 

مقدمه

 

منابع انسانی کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. چرا که منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و برخوردار از اهداف سازمان دارای انگیزه های قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت در سازمان، از نیازهای اصلی هر سازمانی می‌باشد. سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین‌شده و معمولی خود به کار و فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند، بخواهند و بتوانند بیش‌از مقدار لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند. وجود چنین منابعی در هر اداره و سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جا به جایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد.منابع  انسانی آگاه اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته، در تحقق آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد خود را با آن هویت می‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد، که علاوه بر بالندگی خود، در جهت ترقی و عظمت سازمان گام برمیدارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر میشود. در همین راستا هر عاملی که شناخت و آگاهی کارکنان را نسبت به مقررات و قوانین سازمان محل خدمت خود افزایش دهد، مهم و شایان توجه است. یکی از این عوامل "فرهنگ" است. زیرا هنجارها و ارزشهای فرهنگی مورد قبول کارکنان، می تواند منجر به شناخت بهتر آنان از سازمانی که به آن تعلق دارد و همسویی با اهداف سازمان گردد . ۱۱

۱ شاه احمد قاسمی ، طیبه السادات ،۱۳۸۶،" بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهدکاری از نظر کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی .

 

بیان مسئله

انسان ها موجودی اجتماعی هستند که زندگی آنها مستلزم همکاری و همیاری برای برآورده ساختن نیازهایشان می باشد. یکی از عوامل مهم در این همکاری میزان آگاهی انسان هاست که با توجه به آن برای رفع نیازهای خود به سازماندهی می پردازند تا آسان تر و سهل تر به اهداف خود برسند. به این ترتیب است که سازمان ها و موسسات مختلف به منظور متمرکز ساختن فعالیت های انفرادی و تحت نظم در آوردن فعالیت های جمعی به تدریج در جوامع گسترش یافته است (محمدی و زاهد،۱۳۸۴:۱۸۲). سازمان به معنی تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره شده و برای رسیدن به هدف های معین ایجاد گردیده است (گیدنز،۱۳۷۴). سازمان برای رسیدن به اهدافش نیازمند کارکنانی است که به طور کامل از اصول و مقررات و دلیل وجودی سازمان واهدافی که بر اساس آن تعریف شده است، آگاهی داشته باشند. عدم آگاهی سازمانی یا آگاهی ناقص مانعی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است. یکی از عوامل مهم در فائق آمدن بر مشکلات سازمانی، افزایش آگاهی سازمانی است .

یک سازمان مسئول هماهنگی عقلایی فعالیت های افراد را برای دست یابی به هدف یا اهداف مشترک از طریق تقسیم کار، تقسیم کارکردها و سلسله مراتب اقتدار و مسئولیت هاست. در چنین نظامی هماهنگی فعالیت ها مهمتر از هماهنگی افراد است. برای رسیدن به هماهنگی مطلوب در هر سازمان لازم است کلیه افراد از اهداف و روابط سازمان به خوبی آگاهی داشته باشند(محمدی و زاهد،۱۳۸۴:۱۸۲).

 

 

ضرورت و اهمیت مسئله

در بین منابع  و امکانات سازمان، منابع  انسانی از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه به این منبع مهم سازمان، جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاری میرساند. منابع انسانی متعهد و پایبند به اهداف و ارزشهای سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است. لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثر‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی و کارآیی سازمان شده و پیشرفت و ترقی جامعه را به‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌داشت. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد، مهم و شایان توجه است. یکی از این موارد آگاهی سازمانی است. چنانچه منابع  انسانی بتواند به صورت بهینه از اطلاعیه ها، دستورالعملها ، مصوبات و بخشنامه های مربوط به ارائه تسهیلات شغلی خود مطلع شود خواهد توانست احساس خوشایند تری نسبت به سازمان و محیط کاری خود دست یابد و در نتیجه احساس تعهد و تعلق خاطر بسیاری نسبت به آن نشان خواهد داد  و از سوی دیگر سازمان نیز بهتر به هدف های خودش می رسد.

آگاهی سازمانی را می توان در دوجنبه بررسی کرد، یکی آگاهی از اهداف سازمانی و دیگری آگاهی از وسایل رسیدن به این اهداف. در این بین اگر هماهنگی کامل بین این دو وجود نداشته باشد؛ هم کارمندان رضایت کامل را نخواهند داشت و هم سازمان در رسیدن به اهدافش  دچار مشکل می گردد و کارکردهای اصلی خود را به درستی انجام نمی دهد. محقق با مطالعه ادبیات تحقیق در مورد سازمان ها و آگاهی سازمانی به این نتیجه رسید  که یکی از عوامل مهمی که می تواند در آگاهی سازمانی دخالت داشته باشند  و اینکه افراد تا چه حد از قوانین و مقرارت آگاهی دارند و آن را پذیرفته اند، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ حاکم بر سازمان چندان ملموس و مخصوص نیست، ولی این موضوع بر رفتار منابع انسانی تأثیر چشمگیری دارد و اگر خوب شناخته شده و ریشه یابی شود آشکار می شود که خیلی از رفتار های منابع انسانی در سازمان متأثر از این موضوع مهم است. این موضوع مهم توسط صاحب نظران معروف نظیر وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوچی و استیفن رابینز مورد طرح و نقد قرار گرفته است .

 

 

 

 

 موضوعات :
ads

دیدگاه ها