خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

pajohei

اقدام پژوهی چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم   توضیحات: فرمت فایل:word وقابل ویرایش تعداد صفحات:۱۵ صفحه   فهرست مطالب   چکیده صیف وضعیت موجود. ۴ گردآوری اطلاعات (شواهد۱). ۵ چرا دانش آموزان اشتیاق زیادی نسبت به درس انشا ندارند؟. ۵ تجزیه وتحلیل اطلاعات. ۶ خلاصه more »

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزان در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم

pajohei

اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزان در مشکل عدم قانون ‏پذیری کمک کنم   توضیحات: فرمت فایل:word وقابل ویرایش تعداد صفحات:۱۵ صفحه   فهرست مطالب   چکیده: ۳ کلید واژه :. ۳ مقدمه: ۴ توصیف و ضعیت موجود: ۵ شواهد نوع اول : ۶ تجزیه و تحلیل : ۷ more »

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری “زهرا”را بهبود بخشم؟

pajohei

اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری "زهرا"را بهبود بخشم؟   توضیحات: فرمت فایل:word وقابل ویرایش تعداد صفحات:۲۰ صفحه   فهرست مطالب   چکیده :. ۳ واژه های کلیدی:. ۳ مقدمه :. ۴ توصیف وضعیت موجود. ۵ ادبیات و پیشینه ی تحقیق. ۶ more »

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟

pajohei

اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم؟   توضیحات: فرمت فایل:word وقابل ویرایش تعداد صفحات:۲۳ صفحه   فهرست مطالب   مقدمه.. ۳ بیان مسئله: ۴ روش های گردآوری اطلاعات (شواهد۱).. ۶ تجزیه تحلیل وتفسیر اطلاعات : ۷ خلاصه یافته های اولیه: ۷ اصول more »

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران

pajohei

 اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران   توضیحات: فرمت فایل:word وقابل ویرایش تعداد صفحات:۱۳ صفحه   فهرست مطالب   چکیده : ۳ تشکر : ۴ مقدمه : ۵ ۱ـ موضوع یا عنوان مشکل : ۵ ۲ـ more »

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟

pajohei

اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟   توضیحات: فرمت فایل:word وقابل ویرایش تعداد صفحات:۱۶ صفحه   فهرست مطالب مقدمه. ۳ مسئله. ۴ گردآوری اطلاعات از وضع موجود(شواهد۱). ۵ ۳- راههای پیشنهادی. ۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶ انتخاب راه حل های more »

ادامه نوشته »