no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

بایگانی‌های پرسشنامه | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های پرسشنامه | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
پرسشنامه سبک رهبری
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه سبک رهبری


پرسشنامه سبک رهبری توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد معرفی و کاربرد این پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و 35 سوال دارد.هدف آن خود ارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است ، دارای 35 بیانیه توصیفی می باشد، توسط مدیران و روسا پاسخ داده می شود و نمیرخ مرتبط با سبک های رهبری در سه طیف رهبری آزاد منشانه ، رهبری تلفیقی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2018   بازدید : 746    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی


پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این پرسشنامه یک ابزار 19 سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد. مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی به شش سطح تقسیم می شود. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 2379    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس


پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     نمره پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس به دو روش خام و نسبی انجام می گیرد. انتخاب اینکه کدام روش نمره گذاری را باید اجرا کرد، بستگی به اطلاعاتی دارد که به دنبال آن هستیم. نمرات خام کوشش های کنار آمدن برای هر یک از هشت نوع کنار آمدن توصیف می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 2450    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه روحیه معلمان
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه روحیه معلمان


پرسشنامه روحیه معلمان   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     برای تهیه و تدوین پرسشنامه، عوامل مذکور توسط میرکمالی (1377) به ده عامل تجزیه  شده و سوالات پرسشنامه روحیه بر آن اساس تدوین شده اند و در نهایت، پرسشنامه 28 سوالی تدوین گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / نوامبر / 2017   بازدید : 2395    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه مقیاس عشق
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مقیاس عشق


پرسشنامه مقیاس عشق   توضیحات پرسشنامه: روایی:دارد پایایی: دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن تهیه شده است. اين مقياس در ايران هنجاريابي نشده است. با اين حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه،  با در نظر گرفتن معشوق خود به این پرسشنامه پاسخ دهید . بعد، نتایج خود را با نتایجی که در پیوست آمده است ، مقایسه کنید.   نمره گذاري: پرسشنامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2017   بازدید : 937    نویسنده : پژوهشی
مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
۵,۰۰۰ تومان

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)


مقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S)   (توضیحات کامل در داخل فایل)    نوع فایل: (word) مولفه: دارد  تعداد صفحات:   ۴ تعداد گویه:   ۱۴  تفسیر و نمره گذاری: دارد  پایایی و روایی: دارد  منبع: دارد این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2017   بازدید : 771    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)


پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (2011) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ از 20 آﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.     جهت دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2017   بازدید : 1058    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی


پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی  OCB   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است.     جهت دانلود فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی بر روی لینک مشخص شده کلیک نمایید   جهت دانلود فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2017   بازدید : 797    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه رغبت میشل گوکلن
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن


پرسشنامه رغبت میشل گوکلن   توضیحات :   نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد. در هر سطر این پرسش نامه، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در خانه مربوط به آن علامت * [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2017   بازدید : 767    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)


پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     بي ترديد يكي از رايج ترين ابزارهاي اندازه گيري رضايت شغلي، شاخص توصيف كننده شغل (JDI) است. اين مقياس كه توسط اسميت، كندال و هالين ساخته شده در بيش از 400 تحقیق به كار گرفته شده است. (JDI ) براي تعيين رضايت از پنج جنبه شغلي، نفس كار، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / نوامبر / 2017   بازدید : 812    نویسنده : پژوهشی