خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

porseshnamah

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) توضیحات پرسشنامه: تعداد گویه: ۲۰گویه دارد روایی: دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر:دارد منبع:دارد نوع فایل: ورد وقابل ویرایش می باشد پایایی و روایی : ضریب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، ۸۸/۰ و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، ۸۷/۰ است در more »

ادامه نوشته »