خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک هویت

porseshnamah

پرسشنامه سبک هویت       روش نمره گذاری و تفسیر   به گزینه های کاملا مخالف ۱، تا حدودی مخالف ۲، مطمئن نیستم ۳، تا حدودی موافق ۴ و کاملا موافق ۵ نمره داده می شود. سوال های ۹، ۱۰ و ۱۲ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. more »

ادامه نوشته »