خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

آزمون مفهوم خویشتن بک(SCT)

porseshnamah

آزمون مفهوم خویشتن بک(SCT)   آزمون مفهوم خویشتن بک (خود پنداره) بک یک معیار خود گزارشی از نگرش منفی نسبت به خود است و دارای ۲۵ گویه می باشد . یعنی بخشی از تثلیث شناختی افسردگی که بک (۱۹۷۶) نام برده است. آزمون مفهوم خویشتن بک(SCT) از این جهت با more »

ادامه نوشته »