no-img
مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی

بایگانی‌های خرید پرسشنامه | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی


مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو بایگانی‌های خرید پرسشنامه | مبانی نظری,پرسشنامه,پروتکل های روانشناسی,پروپوزال| پژوهشی
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس


پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     نمره پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس به دو روش خام و نسبی انجام می گیرد. انتخاب اینکه کدام روش نمره گذاری را باید اجرا کرد، بستگی به اطلاعاتی دارد که به دنبال آن هستیم. نمرات خام کوشش های کنار آمدن برای هر یک از هشت نوع کنار آمدن توصیف می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 2437    نویسنده : پژوهشی
مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)
۵,۰۰۰ تومان

مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)


مقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S)   (توضیحات کامل در داخل فایل)    نوع فایل: (word) مولفه: دارد  تعداد صفحات:   ۴ تعداد گویه:   ۱۴  تفسیر و نمره گذاری: دارد  پایایی و روایی: دارد  منبع: دارد این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی افراد (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 756    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)


پرسشنامه رفتار ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻠﻮرادو (CLDQ)   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   این ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﻜﺎت و ﻫﻤﻜﺎران (2011) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻨﺞﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن، ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ از 20 آﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.     جهت دانلود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 1039    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)


پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد     بي ترديد يكي از رايج ترين ابزارهاي اندازه گيري رضايت شغلي، شاخص توصيف كننده شغل (JDI) است. اين مقياس كه توسط اسميت، كندال و هالين ساخته شده در بيش از 400 تحقیق به كار گرفته شده است. (JDI ) براي تعيين رضايت از پنج جنبه شغلي، نفس كار، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 794    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه مزیت رقابتی
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مزیت رقابتی


پرسشنامه مزیت رقابتی   توضیحات: روایی :  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: گزینه بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد امتیاز 1 2 3 4 5       پرسشنامه فوق دارای پنج بوده که سوالات مربوط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 683    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه مدیریت دانش
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت دانش


پرسشنامه مدیریت دانش   توضیحات: روایی :  دارد پایایی :  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش   شیوه نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش) در سازمان است. شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر روی طیف لیکرت پنج گزینه ای قرار دارد که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 776    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز


پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز    نام پرسشنامه : پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز این پرسشنامه شامل ۳۰ سوال و ۳ مولفه می باشد.  نوع فایل: ورد نمره گذاری و تفسیر : دارد  مولفه: دارد  تعداد صفحه:۵  روایی و پایایی : دارد  منبع: دارد   روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 647    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)


پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)   ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) تعداد گویه ها : 23 تعداد مولفه :                     5 مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه) نحوه نمره گذاری :                  دارد منبع :                                    دارد نوع فایل : word و قابل ویرایش   شیوه نمره گذاری این پرسشنامه دارای 23 سوال بوده كه شیوه نمره گذاری سوالات آن در جدول زیر ارائه شده است:   گزینه بله خير نمي دانم امتیاز 0 2 1     اكنون جمع امتيازات خود را در جدول آتي منظور فرمائيد:   ميزان محتاط بودن 16-14سال 21- 17سال 30-22 سال 30سال به بالا خيلي قوي 48-42 48-40 48-40 48-42 قوي 41-40 39-34 39-33 41-38 متوسط قوي 39-34 33-31 32-29 37-33 متوسط [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 665    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)


پرسشنامه مثلث شناختی بک (CTI)   (توضیحات کامل در داخل فایل)  پایایی و روایی: دارد (فارسی و خارجی)  مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)  نوع فایل:(word)  تعداد صفحات: 3  منبع: دارد  تفسیر و نمره گذاری: دارد روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در  افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 724    نویسنده : پژوهشی
پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان
۵,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان


پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ – C)   توضیحات : روایی:  دارد پایایی:  دارد نمره گذاری وتفسیر: دارد منبع: دارد نوع فایل : ورد وقابل ویرایش می باشد   پرسش نامه خود اثرمندي كودكان و نوجوانان شامل 23 مادهاست كه از سه خرده آزمون خوداثرمندي اجتماعي، خوداثرمندي تحصيلي و خوداثرمندي هيجاني تشكيل شدهاست. و توانايي آزمودني را در موقعيتهاي مختلف مي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / آبان / ۱۳۹۶   بازدید : 621    نویسنده : پژوهشی