خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه صمیمیت زوجین استفان ووندن بروک و هانس برتمن (۱۹۹۵)

porseshnamah

پرسشنامه صمیمیت زوجین استفان ووندن بروک  و هانس برتمن (۱۹۹۵)   (توضیحات کامل در داخل فایل)  پایایی و روایی: دارد (ایرانی)  نوع فایل: word  مولفه: دارد (سوالات مربوط به هرمولفه مشخص است)  تعداد صفحات: ۶  منبع: دارد  تفسیر و نمره گذاری: دارد این پرسشنامه توسط استفان ووندن بروکو هانس برتمن (۱۹۹۵) ساخته more »

ادامه نوشته »