خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

مقیاس استاندارد سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

porseshnamah

مقیاس استاندارد سرسختی روانشناختی اهواز  (AHI)   توضیحات داخل فایل:   این پرسشنامه را کیامرثی (۱۳۷۷) تهیه و اعتباریابی کرده است. پرسشنامه سرسختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مدادکاغذی ۲۷ ماده ای است. نمره گذاری این پرسشنامه به این صورت است که آزمودنی ها به یکی از چهار گزینه هرگز، به more »

ادامه نوشته »