خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF)

porseshnamah

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا  (CISS-SF)   روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر:دارد منبع:به صورت apa   این پرسشنامه ساخته اندلر و پارکر(۱۹۹۰) ،دارای دو نسخه کوتاه و بلند می باشد.نسخه بلند آن ۴۸ سؤالی و نسخه کوتاه آن ۲۱ سؤالی است. در این پژوهش ، از نسخه بلند more »

ادامه نوشته »