خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

porseshnamah

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر   توضیحات در مورد پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر   این ابزار خودگزارش دهی توسط نظری (۱) ساخته شده است و به صورت لیکرتی نمره‌گذاری می‌شود و در مورد ماده‌های مساعد یا نگرش مثبت به اعتیاد به هر یک more »

ادامه نوشته »