خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

porseshnamah

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)   شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج   این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن تشخیص این است که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند. نحوه پاسخگویی این پرسشنامه بدین صورت است که که هر سوال دو گزینه more »

ادامه نوشته »