خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

porseshnamah

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر  (TQM)   سازنده ابزار:   موسسه کیفیت فدرال آمریکا تعداد گویه/سوال:    8 (معیار) مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی مقیاس/طیف:    6 درجه ای نمره گذاری:    دارد تفسیر:    دارد روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی پایایی:    آلفای کرانباخ دارد – بومی زبان: more »

ادامه نوشته »